Mechatronisch Ontwerpen!

Imotec is in het jaar 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Twente en houdt zich bezig met het uitvoeren van projecten op het gebied van de mechatronica. Samen resultaten boeken is steeds de drijvende kracht geweest achter het succes van onze onderneming.U kunt bij ons terecht voor ontwikkeling, (her)ontwerp en verbetering van machines en instrumenten die voor hun functie afhankelijk zijn van bewegingen. Wij kunnen het gehele ontwikkelings traject voor u verzorgen of in samen werking met u (of met andere partners) deelontwikkelingen uitvoeren. En waarom moet u daarvoor dan bij ons zijn? Omdat onze activiteiten zijn gebaseerd op twee fundamenten:

1. Innovatie door integratie

2. Methodische productontwikkeling


Innovatie door integratie
Innovatie is een kritische succesfactor in de hedendaagse industrie. De complexiteit van moderne producten en productiemiddelen in combinatie met de alsmaar toenemende eisen aan prestaties en de afnemende time-to-market leiden er echter toe dat innovaties niet langer kunnen worden bereikt door mono-disciplinaire specialisten. Superieure producten worden ontwikkeld door niet-alledaagse

 

 

 

 

combinaties van technologieƫn te zoeken in de vakgebieden elektro-techniek, werktuigbouwkunde en informatietechnologie. De integrale benadering van dergelijke ontwerpproblemen, dat is waar het om gaat bij mechatronica. Imotec is er van overtuigd dat mechatronica van levens belang is om in de toekomst aan de top te blijven (of te komen). En onze medewerkers beheersen door hun opleiding en ervaring de mechatronische ontwerpaanpak als geen ander.


Methodische product-ontwikkeling
Het slagen van een productontwikkelingsproces is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van alle relevante informatie op het moment dat belangrijke beslissingen worden genomen. Dat betekent allereerst dat er sprake moet zijn van goed projectmanagement en een gefaseerde werkwijze. Het spreekt voor zich dat ontwikkelingsprocessen bij ons (net als bij veel anderen) op die manier worden aangepakt. Maar dat is niet genoeg; het is daarnaast van groot belang dat de mechatronisch ontwerper in staat is op tijd een juiste inschatting te maken van alle eigenschappen van het te ontwerpen product die van invloed zijn op het dynamische gedrag. Bij Imotec maken we gebruik van een aantal

modelgebaseerde ontwerp methodieken die ons in staat stellen vroegtijdig de centrale kwesties van het ontwerpprobleem te identificeren. Daardoor kunnen we de kostbare begintijd van het ontwikkeltraject besteden aan het zoeken naar aantrekkelijke opties, zodat beslissingen later geen slag in de lucht zijn maar weldoordachte keuzes. Uiteindelijk leidt dit tot een beter product dat in kortere tijd tot stand wordt gebracht.


Onze expertise ligt op het gebied van:

  • Mechanisch ontwerp
  • Geavanceerde (lerende) besturing
  • Dynamische systemen
  • Elektrische aandrijvingen
  • PiĆ«zo-elektrische actuatoren en sensoren
  • Meetsystemen
  • Modelvorming
  • Real-time software
  • Embedded Computers

 

 

Lid Applied Piezo
www.applied-piezo.com