TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

 

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt. 

 

Zeven thema’s
De werkgebieden zijn verdeeld onder vijf thema’s:

 

Industrie
TNO versterkt de innovatiekracht van

de industrie middels innovatie van ICT, producten, processen en waardeketens, door samen met anderen te werken aan baanbrekende en duurzame machines, instrumenten en concepten.

 

Energie
TNO draagt door middel van innovaties bij aan een duurzame, efficiënte en leveringszekere energievoorziening.

 

 

 

 

 

 

 

Leefomgeving 
TNO draagt bij aan innovaties voor vitale stedelijke regio’s. Wij  werken met partners aan oplossingen van vandaag en kansen voor morgen om leefbaarheid, bereikbaarheid en concurrentiekracht van deze stedelijke regio’s te versterken.

 

 

Defensie & Veiligheid
TNO werkt we aan een veiligere fysieke en digitale samenleving door het creëren van innovaties voor mensen die zich dagelijks inzetten voor veiligheid bij defensie, politie, hulpdiensten en het bedrijfsleven.

 

Gezond Leven 
TNO initiëert technologische en sociale innovaties voor een gezonde inrichting van ons leven en voor een vitale samenleving.