TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

 

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt. 

 

De aandachtsgebieden van TNO zijn verdeeld in negen units:

 

Bouw, Infra & Maritiem

Deze unit draagt bij aan het realiseren van een betrouwbare, efficiënte en duurzame gebruikswaarde in de bouw, de civiele infrastructuur en de maritieme en offshore sector.

 

Circulaire Economie & Omgeving
Deze unit helpt om de transitie naar een duurzame samenleving te bewerkstelligen. Het creëren van een circulaire economie, waarin hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waarde vernietiging geminimaliseerd worden, is daarbij het einddoel.

 

Defensie & Veiligheid
Of het nu gaat om defensie, politie, brandweer of het bedrijfsleven, deze unit zet kennis en technologie in om innovaties te creëren voor de mensen die zich dagelijks inzetten voor onze veiligheid. 

Energie

Deze unit heeft de ambitie om met innovaties, zowel technisch als niet-technisch, de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te versnellen.

 

Gezond Leven
Deze unit heeft de ambitie om met sociale en technologische innovaties mensen te helpen de juiste keuzes te maken die leiden tot een betere gezondheid en participatie in de samenleving.

 

Industrie
De industrie is een onmisbare schakel in het realiseren van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Deze unit helpt ze daar graag bij met vakkennis van onder andere sensoren, optica, flexibele elektronica, 3D-printen en chemie.

 

Informatie & Communicatie Technologie
Het is de ambitie van deze unit om complexe digitale transformaties bij haar klanten te realiseren door inzet van kennis van ICT-technologie, beleid en businessmodellen.

 

Mobiliteit & Logistiek
Deze unit wil bijdragen aan de realisatie van leefbare en duurzame steden mede door schone, veilige, betrouwbare en betaalbare mobiliteit en logistiek.

 

Strategische Analyses & Beleid
Deze unit adviseert zowel overheden als bedrijven over complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarbij signaleren ze in een vroeg stadium opkomende technologieën, denken mee in het innovatiebeleid en orkestreren dat relevante innovaties er komen.