Y O U R   P A R T N E R   F O R   T H E   F U T U R E   ! ! ! 

Buhl Fijnmetaalbewerking is een producent en toeleverancier van hoogwaardige precisie onderdelen en subsamenstellingen van kleine tot middelgrote series. Buhl streeft er naar haar klanten te ontzorgen door een hoge toegevoegde waarde te leveren.

 

Het onderscheidend vermogen van Buhl is de combinatie van verschillende productietechnologieën in eigen huis en de kennis daarvan. Naast het probleemoplossend vermogen wordt Buhl dan ook erkend als zeer deskundig en ervaren in de branche. 

 

De klantenkring van Buhl, zowel nationaal als internationaal, bestaat voor een groot deel uit bedrijven in de medische branche, de lucht- en ruimtevaart en de meet en regeltechniek. Buhl staat hierin garant voor een uitstekende match tussen fijnmechanica en hightech toepassingen. De jarenlange samenwerking met de klanten van Buhl toont dan ook aan dat betrouwbaarheid en zekerheid bij Buhl hoog in het vaandel staan.

 

Iedere klant die haar innovatiekracht samen met haar leverancier wil vergroten is bij Buhl aan het juiste adres. Buhl denkt mee als innovatie partner volgens de wensen van haar klanten.

Competenties:

  • Specialiteiten: Draaien (Ø42), CNC frezen (3/5-assig van max. handgrote producten), assemblage.
  • Extra bewerkingen: Draadvonken, slijpen, lassen, zagen, zetten, stansen, dieptrekken en ontbramen.
  • Materialen: Inconel, hasteloy, goud, titaan, aluminium, RVS, peek, POM, teflon, etc.
  • Overig: CAD-CAM, gereedschapbeheersysteem, ERP, KPI dashboards, geavanceerde meetsystemen.

 

Buhl Fijnmetaalbewerking is a manufacturer and supplier of high quality precision components and subassemblies in small to medium series. Buhl aims on relieving her clients by delivering high added value.

 

The distinctiveness of Buhl is the combination of different production technologies in-house and its knowhow. In addition to the problem solving competence Buhl is also recognized as very knowledgeable and experienced in the industry. 

 

 

The clientele of Buhl, both national and international, consists largely of companies active in the medical industry, aviation/aerospace and the measurement and control engineering. Buhl guarantees an excellent match between precision engineering and high tech applications. The long cooperation with current clients of

Buhl shows therefore that reliability and certainty is in high esteem.

 

Any client that is eager to innovate with their supplier is in the right place at Buhl. Buhl thinks along as an innovation partner according to the wishes of her clients.

 

Competences:

  • Specialities: Turning (Ø42), milling (3/5 axis max. shoe box size), assemblies.
  • Additional operations: Wire erosion, grinding and polishing, welding, sawing, mounting, punching, deep drawing, deburring.
  • Materials: Inconel, hasteloy, gold, titanium, aluminium, rvs, peek, POM, teflon, etc.
  • Other: CAD-CAM, tool management system, ERP, KPI dashboards, advanced measurement systems.

 

 

 

        Feel free to contact us on: