Process Improvement - Lean Six Sigma


 

Met de toenemende eisen voor het verkorten van de doorlooptijd en het verhogen van de kwaliteit dient men constant te blijven werken aan het verbeteren van kennis op het gebied van kwaliteit en besturing. Daarbij spelen goed opgeleide medewerkers een belangrijke rol in het functioneren en het resultaat van de organisatie.

 

Lean Six Sigma trainingen
Ervaren (Master) Black Belts leiden uw medewerkers op in de methodieken en instrumenten van Lean en Six Sigma, en coachen hen vervolgens in het uitvoeren van hun projecten. Zij hebben een ruime ervaring in verschillende branches waaronder industrie, productontwikkeling, dienstverlening, bouw en transactionele processen.

Trainingsgids
Open Lean Six Sigma trainingen worden gegeven op locaties in heel Nederland. U kunt deze trainingen en losse modules ook In-company afnemen.

De Green en Black Belt trainingen geven toegang tot het universitaire examen dat georganiseerd wordt door de LSSA en de Universiteit Twente.'World Class Performance' gaat over het kostenefficiënt en zonder defecten leveren van producten en diensten. Het verbeteren van kwaliteit en efficiency zijn effectief te realiseren d.m.v. toepassing van Lean Six Sigma. Dit is een combinatie van Lean Manufacturing (oorsprong Toyota) en Six Sigma (oorsprong Motorola).

Symbol is gespecialiseerd in ‘Process Improvement’ en coacht bedrijven bij het verbeteren van productie- en bedrijfsprocessen. We doen dit door het geven van trainingen waaronder Lean Six Sigma Green Belt en Black Belt), het uitvoeren van verbeterprojecten en het begeleiden van bedrijven gedurende het implementatie proces van Lean Six Sigma.

Coaching

Het invoeren van Lean of Six Sigma is niet een traject wat in een paar dagen gerealiseerd zal zijn. Het vergt kennisoverdracht en een andere manier van werken voor alle betrokkenen. Symbol coacht het management en begeleidt bij het implementeren van Lean en Six Sigma.Training en bewustwording zijn de eerste stappen. Daarna is het zaak de verworven kennis en inzichten in praktijk te brengen. Uiteindelijk moet u het zelf doen, maar Symbol helpt u graag op weg bij het transformeren naar een Lean organisatie of bij het implementeren van Six Sigma.

Project management

De consultants van Symbol hebben een ruime ervaring in het invoeren en toepassen van Lean Six Sigma. Ze kennen de valkuilen en de succesfactoren. Bovendien weten ze om te gaan met weerstand tijdens het veranderproces. Ze weten hoe ze mensen moeten enthousiasmeren en activeren bij het invoeren van Lean op de werkvloer.

 

Implementatie trajecten

Het plan van aanpak en de instrumenten die ingezet worden, hangen sterk af van de doelstellingen en de huidige situatie.

Als wij als project manager de invoering van Lean Six Sigma ter hand nemen, is het uitgangspunt altijd dat de nieuwe situatie op een gegeven moment weer aan de bestaande organisatie wordt overgedragen.