Gain Automation Technology - uw partner in automatisering
Gain verbetert de productie- en projectresultaten van haar opdrachtgevers door oplossingen en diensten te leveren op het gebied van technische en industriële automatisering. 
 
Gain hecht veel belang aan een langetermijnrelatie met haar opdrachtgevers, leveranciers en partners. Niet alleen onze medewerkers hebben een passie voor automatisering maar ook onze (account) managers hebben altijd een vakinhoudelijke achtergrond. Wij gaan graag met u in gesprek om te bepalen wat u van ons als automatiseringspartner verwacht. Niet alleen voor de oplossing voor vandaag, maar gedurende de gehele levenscyclus van uw proces.
 
Gain kent een bedrijfscultuur waarin passie voor ons vak, betrouwbaarheid, openheid  en betrokkenheid bij het resultaat van de klant voorop staan. Vanzelfsprekend volgt Gain de maatschappelijke ontwikkelingen rond inkomen en voorzieningen rond de werkplek om haar medewerkers het best passende arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen bieden. We vragen onze medewerkers om zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en zij krijgen daarvoor ontwikkelingsmogelijkheden, uitdaging en flexibiliteit.

Gain heeft momenteel meer dan 100 medewerkers in dienst. Voor specifieke kennis werkt Gain, naast de vaste medewerkers, met gescreende professionals op inleenbasis zoals freelancers. Onze medewerkers werken vanuit een landelijk dekkend netwerk van vestigingen.
Activiteiten    
Gain levert diensten en oplossingen op het gebied van proces- en productiebesturing, industriële informatiesystemen en technische software. Daarbij onderscheiden wij de volgende technologieën: 

- Procesbesturing; 
- Machinebesturing; 
- Embedded software (C#); 
- Manufacturing Execution Systems;
- Business Intelligence- en data-  
  acquisitiesystemen; 

Binnen deze technologieën hebben wij kennis van: 

- Regeltechniek;
- Continuous & batch control (ISA-88,
  ISA-95); 
- Motion control;
- Operator Interfaces (visualisatie en
  bediening);  
- Industriële netwerken en
  veldbussystemen
- Veiligheidssystemen (ESD, Safety);
- Veiligheid (SIL, richtlijn
  Machineveiligheid); 
- Alarmmanagement;
- Robotica; 
- Verticale integratie (ISA-95);
- IT-Security (ISA-99);
- Optimalisatie van
  productieprocessen;
- Overall Equipment Effectiveness
  (OEE);
- Workflow- en ordermanagement;
- Migreren of vervangen van end-of-
  life-systemen;
- Validatietrajecten (GAMP, HACCP,
  GFL);
- Standaardisatie
  (softwarestandaarden). 

Systemen plc/hmi:
Beckhoff, B&R, Siemens, Omron
Regie en FixedPrice 

Wij besteden grote zorg aan het matchen van de juiste persoon met de vraagstelling van onze klanten. Hierbij zijn technische competenties uiteraard van wezenlijk belang maar ook de mate waarin de door ons geselecteerde persoon past binnen de bedrijfscultuur en beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden.

Indien gewenst en mogelijk realiseren we uw automatiseringstoepassingen op basis van vaste prijs en kunnen we na oplevering het meerjarig onderhoud ondersteunen.


Advies
U hebt uw strategische doelen helder voor ogen maar hebt hiervoor alleen nog de juiste oplossing nodig. Het vertalen van uw strategische doelen naar een juiste oplossing is echter geen sinecure door de mogelijkheden en complexiteit van de vele systemen.
Onze consultants zijn specialisten die domein- en automatiseringskennis combineren met hun ervaring om tot de beste oplossing te komen. Dit kunnen totaaloplossingen zijn maar ook deeloplossingen op elk automatiseringsniveau tot aan de ERP-systemen. 

Training
Wij verzorgen trainingen op maat gericht op systemen, technieken en methodieken in ons vakgebied. Om een nieuw of gemodificeerd besturingssysteem, ook adequaat te kunnen bedienen en te onderhouden, verzorgt Gain installatiespecifieke operator- en onderhoudstrainingen.  Deze trainingen kunnen wij zowel bij ons op kantoor als bij u op locatie verzorgen.