GPO Solutions

 

GPO Solutions ondersteunt sinds 1993 bedrijven in de maakindustrie met het optimaliseren van het productontwikkelproces.

 

Wij ondersteunen onze klanten onder andere in het verkorten van de time-to-market, ontwikkelen van nieuwe producten, aanpassen van bestaande producten voor nieuwe markten, verlagen van product (ontwikkel) kosten, verhogen van product kwaliteit en het optimaliseren van after sales (service) inkomsten.

 

Afhankelijk van uw bedrijfsdoelstellingen inventariseren wij welke bedrijfsprocessen we kunnen optimaliseren met onze Best Practices.

 

Onze oplossingen en dienstverlening richt zich op de optimale ontwikkeling, productie, monitoring, aansturing en after sales (service) van uw producten.

 

De GPO Solutions organisatie kenmerkt zich door een pragmatische en no-nonsense uitvoering van projecten en dagelijkse ondersteuning van onze klanten.

 

 

 

Aanpak en Business Value

 

Bij GPO Solutions staat de Business Value voor onze klanten altijd centraal. Dit vertalen wij in een duidelijke en uniforme aanpak voor al onze dienstverlening.

 

Zowel bij projecten als specifieke consultancy zorgen wij voor het helder communiceren van de doelstelling, aanpak, uitvoering en mogelijke vervolgstappen. Veel aandacht besteden wij aan het inventariseren en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen om uw bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dit doen wij onder andere door onze GPO Value Discovery aanpak. Ook voor optimalisatie van uw engineering (Design) proces hebben wij een praktische aanpak met het uitvoeren van een laagdrempelig Design Assessment.

 

Naast onze focus op toegevoegde waarde bij het uitvoeren van onze dienstverlening hechten wij veel belang aan proactieve informatievoorziening, kennisoverdracht en het delen van ervaringen met zowel eindgebruikers, managers als directieleden van onze klanten.


Wij informeren u graag via diverse evenementen (Webinars, Klantendag, GPO PLM Round Tables en Executive Events), 

nieuwsbrieven, referentieartikelen en 

publicaties.

 

 

 

 

Product Lifecycle Management (PLM)

 

PLM is het proces van het beheren van de volledige levenscyclus van een product. Van het idee, via ontwerp en fabricage, tot de service (after sales) diensten na de verkoop. PLM integreert mensen, data, processen en systemen en zorgt voor een beveiligde centrale digitale informatie bron voor bedrijven. Een goed geïmplementeerde PLM oplossing zorgt voor een stroomlijning van de processen en de synchronisatie van diverse disciplines, zoals mechanisch, elektrisch en software. Doelstellingen voor de invoering van PLM zijn het vergroten van de omzet, het reduceren van kosten en het uitsluiten van risico’s.

 

PTC Windchill is het eerste op internet technologie gebaseerde PLM systeem in de markt. Het is volledig web-based en draait op bewezen architectuur. Hierdoor is PTC Windchill krachtig, robuust, flexibel, open en veilig! PTC Windchill is bovendien een zeer schaalbare PLM oplossing.

Zo kan het ingezet worden voor puur CAD Data Management en Document Management op afdelingsniveau tot volledige bedrijfsbreed Product Lifecycle Management met vergaande integratie in de toeleveringsketen.

 

PTC Windchill gebruikers zijn er dan ook van zeer groot (1000+ gebruikers) tot zeer klein (2 gebruikers).