OMNEO Systems: contamination control for the high-tech supply chain
Consultancy & Training

Of het nu een blauwdruk is van de huidige situatie om een actieplan te maken om te voldoen aan de reinheidseisen van uw klant of de begeleiding op uw locatie om de gevraagde reinheidseisen te bereiken. Elk onderdeel van het proces heeft invloed op de kwaliteit van het eindproduct. We gebruiken onze expertise op het gebied van reinheid graag voor u om uw brutowinst te vergroten, uw marktaandeel te vergroten en/of een nieuwe doelgroep te bereiken.


Procesvalidatie en -controle

Op basis van de gestelde eisen en normen valideren we de stappen van uw productieproces met onze validatietestblokken en controleren dit periodiek met onze controletestblokken op basis van een overeengekomen schema. We passen technieken toe zoals RGA, EDS, contacthoekmeting / druppelvormanalyse voor het bepalen van de oppervlaktespanning en we werken samen met een ISO-9001-laboratorium voor de analyse van snijolie.

PDM Particle Deposition Monitoring

Hoe goed uw cleanroom en/of reinigingssysteem ook is, u kunt geen deeltjesafzetting op kritieke oppervlakken voorkomen. Door met onze OMNEO-PDM gekwantificeerde en gekwalificeerde gegevens per tijdseenheid te meten, kunt u bepalen of uw cleanroom en/of reinigingssysteem aan de vereisten voldoet. Als de conclusie negatief is, helpen deze gegevens u om de richting van de oplossingen te bepalen om aan de gestelde eisen te voldoen.

RGA Restgasanalyse
We ontwerpen en realiseren RGA-systemen op maat en passen de daarbij de door onszelf ontwikkelde software toe. We schrikken ook niet terug voor gecombineerd systeem dat een toepassing omvat om bijvoorbeeld permeatie van slangen in een situatie met hoogvacuüm te meten. In ons eigen laboratorium gebruiken we een ultra-nauwkeurig en uniek RGA-systeem voor onze testblokken om uw processen te valideren en te controleren.

Waarom OMNEO

  • De zekerheid van een beproefde meettechniek volgens normen zoals de ASML GSA-cleanliness grades
  • Het gemak van het in acht nemen van alle facetten bij het bereiken van reinheid
  • Het vermogen om verontreiniging te identificeren, tellen en te classificeren
  • De beschikbaarheid van gedetailleerde en gevalideerde informatie om de werkruimte en processen te verbeteren

Reinigen van (zeer) grote onderdelen

We werken aan de realisatie van een reinigingsconcept voor grote constructiedelen in de hightech-industrie. Onze oplossing is een reinigingssysteem op basis van oplosmiddelen, waarin we ook besmetting voorkomen door behandeling, verpakking en transport.


Schone logistiek

"U hoeft niet te verwijderen wat u niet hebt toegepast" is een veelgehoorde uitspraak als het gaat om reinheid in de hightech supply chain. Het voorkomen van besmetting na reiniging is daarom een ​​uitdaging. Dit geldt voor zowel intern als extern transport, maar ook voor handling en verpakking. Voorkomen is beter dan genezen. Wij adviseren u graag op dit gebied en u kunt ook bij ons terecht voor realisatie, of het nu gaat om praktische aanpassingen aan het transportsysteem van uw reinigingsinstallatie naar de verpakkingsafdeling of een volledige robotisering van dit proces.


Track & Trace

Een ketting is slechts zo sterk als de zwakste schakel. Elke stap in het proces naar de realisatie van een hightech component draagt bij aan de eindkwaliteit. We bouwen een webportaal waarmee u onder andere kunt controleren of uw leverancier de juiste materialen gebruikt en de door u gevraagde periodieke RGA-controles en chemische analyses uitvoert. U kunt ook een specifieke inspectie van de uitgaande goederen door uw leverancier aanvragen en deze vergelijken met dezelfde controle als de goederen op uw adres aankomen.