MOLDINO Tool is al meer dan

80 jaar een van de toonaangevende fabrikanten van innovatieve en kwalitatieve hoogwaardige gereed-schappen en in de matrijzenbouw; dit met eigen ontwikkeling en productie in Japan. Door de tientallen jaren ervaring en een zeer uitgebreid assortiment in gereedschappen wordt de hele procesketen “afgedekt”. Voor de implementatie in Europa zijn meer dan 90 proces-optimaliseerders altijd in de buurt van de klant.


Alle proces-optimaliseerders hebben toegang tot onze kennisdatabank van meer dan 30 jaar ervaring en meer dan 16.000 technische applicatie rapporten. Hoge beschikbaarheid van onze gereedschappen wordt gegarandeerd door meer dan 4.000 gereedschappen op voorraad te hebben.


Procesoptimalisatie voor de gereedschappenmakerij en matrijzenbouw

Is voor de sector een “must” met de huidige tijd- en kostendruk bij het maken van gereedschappen en matrijzen. Dit vereist kortere procestijden en efficiëntere bewerkingsstrategieën. 


Dit is het uitgangspunt voor het procesoptimalisatieconcept "Production50®" voor uw bedrijf.

Het productieconcept Production50® beschrijft de basistests van de productieprocessen in de

verspaning. Het doel is om de hoge kwaliteit van producten en diensten en de productieprocessen in de machinale bewerking permanent te gebruiken om de toenemende eisen van de sector aan te laten sluiten.

De volledige productiekosten kun je in drie blokken verdelen: gereed-schapskosten, vaste kosten en variabelen productiekosten. Met 70% zijn variabele productiekosten 

(o.a. machinekosten, lonen, energie) het grootste blok, terwijl de gereed-schapskosten slechts 5% zijn. 

U kunt dus bij het maken van gereed-schappen en matrijzen niet de stijgende kostendruk met de reductie van gereedschapskosten compenseren.


De gereedschapskosten kunnen echter een grote invloed hebben op de variabele productiekosten. Bijvoorbeeld door het verhogen van de productiesnelheid waardoor het aantal benodigde machine-uren, personeelskosten en de energie-kosten worden verlaagd.

De productieprocessen kunnen met de gereedschappen zo worden beïnvloed. De matrijzen en gereed-schappen worden zo sneller

en dus ook efficiënter en duurzamer geproduceerd, om concurrerend te blijven.Dit is het centrale uitgangspunt van Production50®.

De 8 stappen van Production50® zien er als volgt uit:

 • De analyse van de huidige situatie. 
 • Het opstellen van een optimalisatierapport.
 • Het optimalisatierapport
  wordt voorgelegd aan u.
 • In de praktijk implementeren van de procesoptimalisatie.
 • De berekening van de winstgevendheid na de procesoptimalisatie. 
 • Doel - Resultaatanalyse.
 • Presentatie analyse en 
  de praktijkresultaten.
 • Duurzaam gebruik van de nieuwe productietechnologie.
 • Samen het nieuwe en het bestaande productieproces 
  met Production50® te gaan optimaliseren. 

Focussen op de Gereedschap-makerij en Matrijzenbouw

vanaf 1 april 2020 onder de naam Moldino Tool Engineering Europe GmbH. Onze merknaam staat “MOLD + DIE +INNOVATION "; dit is onze marktoriëntatie in de gereed-schapmakerij en matrijzenbouw.