ZLTO is een vereniging van ruim 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

 

We opereren al meer dan 120 jaar in netwerken. Werken samen met andere economische sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden. We organiseren altijd de beste koop, als het gaat om een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, bodem en vakkennis.

Zoals elke vereniging heeft ZLTO een bestuurlijke organisatie die de leden zeggenschap op, en participatie in, de organisatie geeft.

 

Visie

Boeren en tuinders hebben een sleutelrol in de samenleving en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Missie

ZLTO is toonaangevend in het creëren én realiseren van perspectief voor haar leden die ondernemen in de groene ruimte. Of het nu gaat om gezond en veilig voedsel, vitaliteit van het platteland of energie en klimaat.

Uitgangspunt: Boeren hebben een oplossing.

Als boeren en tuinders staan we midden in de maatschappij en vervullen een sleutelrol, niet alleen als voedselproducent, maar ook als leverancier van groene energie, van biobased materialen, van zorg, van natuurbeheer, van leefbaarheid, van biodiversiteit, van recreatie en beleving. Vanuit die veelzijdigheid is onze overtuiging en ons uitgangspunt dat ‘Boeren een oplossing hebben!’ Daar zijn we trots op en daar geloven we in. 

Samen met LTO Noord en LLTB werkt ZLTO samen in LTO Nederland.

Onze netwerken
ZLTO maakt onderdeel uit van diverse nationale en internationale netwerken die innovatieve ondernemers ondersteunen.

ZLTO werkt via LTO, op internationaal gebied samen met haar zusterorganisaties.


ZLTO als innovatiepartner.

We hebben kennis van het boerenbedrijf en de markt. Een omvangrijk netwerk met marktpartijen, overheidsorganisaties, samenwerkingspartners en financiers. We hebben veel kennis over en ervaring met innovatie. Afgelopen jaar heeft ZLTO meer dan 100 ondernemers geholpen met hun innovatietraject, en miljoenen euro’s subsidie naar het boerenerf geleid. Als vereniging van boeren en tuinders is dit ledenbelang voor ons altijd doorslaggevend.


ZLTO investeert samen met de topsector Agri & Food in een innovatie makelaar "Slimme technologie". Hierin wordt ook samengewerkt met de topsector Hightech Systemen & Materialen en topsector Water. 

Prioriteiten zijn het ontwikkelen en toepassen van robot technologie toepassingen (onkruidbestrijding, robotisering oogst), sensortechnologie, mest en mestverwaarding, ontwikkelen nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen. Hierbij is het inspireren van bedrijven en het opzetten van consortia een belangrijke rol om nieuwe business te ontwikkelen.

Wil jou bedrijf iets ontwikkelen in Agri  & Food of heb je een goed idee? Gebruik ZLTO als eerste sparringspartner.