Als opleidings- en onderzoeks-centrum in de industriële lijmtechniek, draagt het team van Lijmacademie sinds 2011 continu bij aan de kennisontwikkeling in Nederland en België. Het eigen lijmlaboratorium in Rijen heeft een capaciteit van twaalf deelnemers voor het oefenen en examineren van praktische vaardig-heden, die een belangrijk deel uitmaken van de opleidingen. Verder is het laboratorium ingericht voor het uitvoeren van allerlei destructieve testen en beschikt zij over een uitgebreid assortiment apparaten voor het versneld verouderen van lijmverbindingen. 

 


OPLEIDINGEN

 

Personeelscertificering rondom het ontwerp en uitvoeren van industriële lijmverbindingen werd al zo’n 25 jaar geleden door de Duitse automobiel industrie als wenselijk gezien. Het Fraunhofer IFAM heeft vervolgens een opleidingsstructuur opgezet met EWF als examinerende instantie. 


Analoog aan de certificering in de laswereld is gekozen voor drie opleidingsniveaus: 

- European Adhesive Bonder 

  voor uitvoerenden, 

- European Adhesive Specialist 

  voor leidinggevenden, en 

- European Adhesive Engineer 

  voor eindverantwoordelijken. 


Lijmacademie heeft de exclusieve rechten verworven om deze Fraunhofer IFAM opleidingen in de Nederlandstalige markt te mogen uitvoeren. 

Hierbij worden onze opleiders continu pedagogisch getraind en uitgenodigd om namens het Fraunhofer IFAM in andere landen lijmopleidingen te geven alsook deelnemers te examineren. TESTEN & ONDERZOEK

 

Het laboratorium wordt daarnaast intensief gebruikt ten behoeve van testen en onderzoek. Alles gericht op kwaliteitsverbetering van industriële lijmprocessen. Hierbij worden seriematig lijmverbindingen gemaakt, die vervolgens destructief getest worden, met of zonder versnelde laboratorium veroudering van de lijmverbinding. 


Het doel is om meer robuuste lijmprocessen te ontwikkelen, met voldoende duurzaamheid van de lijmverbinding.

FACILITEITEN

 

Lijmacademie heeft veel ervaring opgedaan met het reproduceerbaar vervaardigen van verlijmde proefstukken. Zowel met behulp van standaard lijmmallen, alsook speciaal ontwikkelde hulpmiddelen van Teflon, aluminium of hout. De mechanische belasting tijdens het testen moet namelijk goed overeenkomen met de uiteindelijke gebruiksbelasting, zoals in schuif-, trek- of pelrichting. Maar ook kan er op verschillende temperatuurniveaus getest worden, zodat de praktijk situatie zo goed als mogelijk benaderd wordt. 

Hiervoor is een breed machine- en apparaten-assortiment beschikbaar, waaronder versnelde verouderingsapparatuur voor klimaatwissel, zoutsproei en Xenon UV belasting.

 


AUDITS DIN 6701 & DIN 2304

 

Om anderen te laten zien dat u uw lijmproces onder controle heeft, kunt u ervoor kiezen het proces te laten certificeren. Hiervoor zijn twee standaarden beschikbaar; DIN 6701, welke alleen betrekking heeft op de trein- en trambouwsector, en DIN 2304. Lijmacademie kan u ondersteunen in het proces tot certificering en is zelf ook intensief betrokken bij het uitvoeren van audits in opdracht van TBB Cert.