Over Flanders Make

Flanders Make legt zich toe op industrie-gedreven technologsch onderzoek en innovatie, samen met en voor grote bedrijven en KMO's in de Vlaamse industrie.  De focus ligt op open innovatie via excellent onderzoek rond mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren.  Concreet draagt dit bij tot product- en productie-innovatie in de voertuigindustrie, de machinebouw en in productie-omgevingen.  De onderzoeksresultaten zijn toepasbaar bij uiteenlopende bedrijven, die vaak voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan.  samen kunnen ze beter en sneller innoveren.  Flanders Make zet ook sterk in op internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten.

Flanders Make bestaat uit drie co-creatie centra (in Lommel, Leuven en Kortrijk) en labo's bij de vijf Vlaamse universiteten. 

 

Het Joining & Materials Lab in Lommel is een onderzoeksplatform, toegespitst op verlijmingstechnieken.

Vanuit ecologische en economische afwegingen zijn bedrijven steeds vaker op zoek naar manieren om producten lichter en toch sterker te maken.  Ze willen de juiste combinatie van materialen vinden voor een bepaalde toepassing.  Bijgevolg moeten ook de manier waarop die materialen verbonden worden onder de loep genomen worden.  Duurzaamheid is daarbij een crucial aspect.  In het Joining & Materials Lab dupliceren we in industrie-relevante omstandigheden het volledige verbindingsproces, ongeacht waar ter wereld dit zal ingezet worden. 

Daarnaast spelen we met dit labo ook in op de trend richting Industrie 4.0.  Robot- en cobottoepassingen zijn alsmaar couranter in de industrie.  We doen onderzoek naar de meerwaarde van automatisering bij verbindingsprocessen.

Waarvoor kan je in het Joining & Materials Lab terecht?

  • Advies bij de keuze van de meest geschikte lijm voor jouw toepassing.
  • Oppervlaktevoorbereiding en -behandeling: atmosferische plasma- en lasertoepassingen.
  • Proof-of-concept implementatie van de automatisatie van het verlijmingsproces et behulp van een robot of cobot.
  • Evaluatie van de verlijmingskwaliteit in een gecontroleerde en geklimatiseerde omgeving om de productie-omstandigheden realistisch na te bootsen.
  • Procesvalidatie: parametercontrole van elke stap in het verlijmingsproces.
  • Productvalidatie op sample- of systeemniveau.