Het Polymer Science Park is een toonaangevend innovatiecentrum voor de kunststoftechnologie waar het bedrijfsleven en kennispartners elkaar kunnen ontmoeten. Wij faciliteren, voeren projecten uit, stellen faciliteiten beschikbaar, spelen in op nieuwe ontwikkelingen, bieden een (leer)werk plek aan studenten en starters en verzorgen opleidingen.

 

Onze focus ligt op onderzoek naar (high) performance polymeren, waaronder composieten, rubbers, engineering plastics, coatings en biopolymeren. Van idee tot productrijpe prototypes. Met onze projecten dragen we bij aan een circulaire economie. Recycling en 3Dprinten zijn onze belangrijkste technologieën.

Polymer Science Park draagt op verschillende manieren bij aan innovatie in de kunststofindustrie. We begeleiden gezamenlijke innovatieprojecten, hebben gespecialiseerde testruimte beschikbaar, zorgen voor kennisoverdracht en bieden complementaire diensten als ondersteuning bij financieringsvraagstukken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we zo snel mogelijk tot concreet implementeerbare oplossingen komen.

 

 

 


Samen meerwaarde creëren


Inmiddels hebben we met 55 leden een uniek ecosysteem van grootbedrijf, MKB, start-ups en kennispartners onder één paraplu.


Momenteel focussen wij op de volgende thema’s:
1. Recycling
2. 3D printen
3. Coatings
4. Kunststoffen en sensoren
5. Support