Waarschijnlijk herkent u het wel, het is druk, het loopt stroef in de organisatie, problemen, ergernissen en fouten stapelen zich op. De druk van klanten en opdrachtgevers is groot. Er wordt snelheid, flexibiliteit en meer variatie verwacht. Met alleen harder werken en nog beter je best doen ga je het niet redden. 


Vergelijk het met veranderen van je levensstijl

Als je niet lekker in je vel zit en PHPD verschijnselen hebt (Pijntje Hier en Pijntje Daar) kun je ook als medicijn PHDP gebruiken (Pilletje Hier en Pilletje Daar). Een paracetamol en je voelt weer een stuk beter (tijdelijk). Hoofdpijn verlicht met een paracetamol, maar waar komt het vandaan?

De werkelijke oorzaak wordt niet weggenomen als telkens een pilletje genomen wordt en de pijntjes blijven terugkomen. Wil je het echt aanpakken, zal je levensstijl moeten veranderen.


Zo werkt het ook in organisaties. Alleen symptomen bestrijden helpt. Het zal structureel, duurzaam en samen met de medewerkers aangepakt moeten worden.


Noctuam-aanpak

Noctuam maakt gebruik van de Quick Response Manufacturing strategie (QRM). Een bedrijfsbrede aanpak waarbij de mensen centraal staan. Door te concentreren op doorlooptijdverkorting kunnen klanten sneller worden bediend, ontstaat er meer rust en regelmaat in de organisatie en ontstaat er meer werkplezier.

QRM kent 4 pijlers:

1.  Het leren denken in tijd in 

     plaats van kosten

a.  Het gaat om de tijd die nodig is           om van ‘niets’ tot ‘iets’ te komen         (voorraad is tijd en kost geld!)

b.  Het gaat om de totale efficiency           van het proces en niet van een           lokale bewerking of machine 


2. Anders organiseren 
a. Van hiërarchie naar teams of                cellen (rondom een                               product/marktcombinatie)
b. Van sturing naar zelf-sturing
c. Multi-inzetbare medewerkers         
3. Systeemdynamica
a. Het bevorderen van de                        doorstroming in het totale                    proces door verstoringen weg te          nemen en de capaciteit te                    managen
b. Beheers de orderstroom door              o.a. toeritdosering en op- en                afschalen van capaciteit

4. Organsiatiebrede aanpak
a. Iedereen in de organisatie doet            mee
b. Samenwerking is de sleutel    

Samen analyseren we de bestaande situatie en gaan we in de praktijk aan de slag met de verbetermogelijkheden. Herkent u dit en wilt u echt aan de slag, dan kom ik graag langs om een concreet plan te maken!


Wie ik ben en waar ik voor sta

Mijn naam is Mathieu Siemons en ben bedrijfskundig geschoold. Alles wat ik geleerd heb, vergeet ik vaak omdat met gezond verstand en logisch nadenken meer samen bereikt wordt! Zo is mijn ervaring in de afgelopen 30 jaar geweest. Onder meer als operations manager en consultant.

Ik geloof dat structurele en duurzame verbeteringen in organisaties alleen kan als de juiste mensen op de juiste plaats zitten en actief betrokken worden. 

Ik geloof dat leiderschap en QRM samen tot succes leiden dat ook echt blijvend is. Ik ben hierbij ook geïnspireerd door Semco, waarvan de theorie ook in de praktijk breng bij trajecten