Sinds 1998 levert Aptful Electronics B.V. hoogwaardige management- en ontwikkeldiensten en innovatieve producten op het gebied van de elektronica, software en aanverwante vakgebieden.


Wij ondersteunen u met de volgende diensten:

 • Interim Management van elektronica en/of software ontwikkelende afdelingen/groepen.
 • Projectmanagement, uitbestedingsbegeleiding,  Regie-voering over meerdere partijen.
 • Consultancy m.b.t. uw organisatie en procesvoering (second opinion, kwaliteitsaudits, projectaudits)
 • Ontwerp en ontwerpbegeleiding
 • Vakinhoudelijke consultancy (second opinion, architectuuradvies, systeem-  en product audits)
  Wij leveren u naar wens, de voor u op maat ontwikkelde produkten, ook in serie. 

    

       

 

 

Vanuit een brede ervaring in de ont-wikkeling van elektronica treedt Aptful Electronics B.V. ook op als integrator voor een totaaloplossing voor uw vraag. Hierbij zetten wij waar nodig onze partners op de gebieden software-, mechanica-, opticaontwik-keling, industrial design en produktie in en zoeken wij passende toeleveran-ciers voor eventueel nog ontbrekende expertises of werken we samen met uw voorkeurspartners.


Kern Expertise

 • Multidisciplinair Project-management (elektronica, software, mechanica, vormgeving)

     (binnen 1 bedrijf of over een

     bedrijvencluster)

 • Digitale elektronica, gebruik makend van moderne program-meerbare logica (FPGA, CPLD, IP-cores, SoPC, VHDL) en DSP's.
  Diensten:

     - Definitiestudie (Probleemstelling,

       Analyse, Alternatievenkeuze,

       Specificatie)

     - Ontwerp

       (Architectuur, Detailontwerp,

       Verificatie, Integratie,

       Validatie/Kwalificatie)

     - Projectmanagement

       (Doel, Haalbaarheid, Risico's,

       Budget, Kwaliteit, Planning, Team,

       Kick-Off, Ontwerpkunde,

       Rapportage)

     - Advies

       (bijvoorbeeld bij eerste invoering

       van programmeerbare logica,

       second opinion omtrent het ont-

       wikkelproces of het product)

Aanvullende Expertise gebieden
 • Interim Management (Met name van ontwikkelteams)
 • Embedded (real time) SW ontwikkeling (RTOS, C)
 • ASIC design (Std Cell, Gate Array)
 • Elektronicaontwikkeling op board niveau
 • PC-platform software ontwikkeling(C, Delphi, VBA, Python, PLC)
 • Software beheer tools en methoden (PLM, SCCS, Structured Design)

Partners
 • Printed Circuit Board Lay-out
 • Elektronicaproductie
 • Embedded Real-Time Software
 • PLC programmering
 • Kasten- en panelenbouw en installatie
 • Kwaliteit en Procesinrichting

Projecten (o.a.)
 • Optimaliseren re-use in ontwikkeling
 • Militaire toepassing
 • Video On Demand (VOD)
 • Hartbewakingsmonitor
 • Intercomcentrale voor vliegvelden
 • Satellietinterface
 • Embedded Video Controller t.b.v. kantbankbesturingen
 • Motion Control product (baanbesturing)
 • IC-industrie

Gestreefd wordt naar het opbouwen van langdurige relaties met klanten.