Perfection in Automation

B&R is een innovatief automatise-ringsbedrijf met haar hoofdvestiging in Oostenrijk en kantoren over de hele wereld. Sinds medio 2017 is B&R een business unit van de ABB Groep. Als een wereldleider in de industriële automatisering combineert B&R state-of-the-art technologie met geavan-ceerde engineering, om klanten in vrijwel elke industrie complete oplossingen te bieden voor machine- en fabrieksautomatisering, motion control, visualisering en geïntegreerde veiligheidstechniek.

 

Perfection in Automation

Onze slogan is onze missie. Het streven naar perfectie in automatise-ring inspireert B&R al meer dan 35 jaar. Voor B&R betekent perfectie meer dan alleen het ontwikkelen van de beste oplossingen in de industriële automatisering. Het betekent ook het ontwikkelen van relaties. Wij bouwen duurzame relaties op met onze klant-en, partners, medewerkers en leve-ranciers op een fundament van wederzijds vertrouwen en meetbare voordelen. Perfecte totaaloplossingen en een compleet portfolio aan wereldwijd erkende industriestandaar-den, maken B&R al sinds 1979 tot deskundige partner in alle branches en kenmerken haar strategische productlijn. Dankzij de grote betrok-kenheid van de meer dan 3.400 medewerkers, initieert B&R voortdu-rend technologische trends en zet deze in de markt. Dat maakt ons een betrouwbare partner en dat is iets waar we trots op zijn. B&R wil haar klanten een complete automatise-ringsoplossing bieden voor maximale flexibiliteit en economische efficiëntie. Ontwikkeling en productie vinden plaats in ons hoofdkantoor in Eggels-berg. Geavanceerde productiemetho-den en volledig automatische testpro-cedures zorgen voor onze hoge kwaliteitsnormen. Door volledige

integratie van de ontwikkeling en productie, waarborgt B&R kostenbe-heersing in de productie en de kortst mogelijke innovatiecycli. Al bij de productontwikkeling wordt rekening gehouden met een efficiënte bouw-wijze. Door 100% functie- en kwali-teitscontroles wordt de grootst moge-lijke betrouwbaarheid van alle compo-nenten veiliggesteld. Daarnaast bied-en wij een wereldwijd verkoop- en ondersteuningsnetwerk. B&R is actief in meer dan 75 landen om zo optimale ondersteuning te geven.

 

Wereldwijde ondersteuning

Om de belangen van klanten over de hele wereld te behartigen, is naast de hoogst mogelijke oplossingsdeskun-digheid vooral ook cultureel invoel-ingsvermogen vereist. Een uitstekend opgeleid verkoopteam, met uitgebrei-de ervaring in internationale toepas-singen, zorgt voor een snelle onder-steuning bij lokale vraagstukken. Centraal bij alle klantcontacten staat een langdurig partnerschap dat wordt gewaarborgd door een betrouwbare samenwerking.

Zo is het doel van B&R, om samen met klanten te groeien en elkaars behoeften en wensen te begrijpen, een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van individuele totaaloplossingen. Ruim 4.000 seriemachinebouwers in de branches verpakking, kunststof, textiel, drukkerij en papier alsook vele andere branches, werken hand in hand samen met gekwalificeerde technici van B&R aan de ontwikkeling en realisatie van efficiënte automatiseringsconcepten. 

 

Open communicatie

Communicatieoplossingen voor Industriële IoT, met voorop OPC UA, POWERLINK en de open standaard openSAFETY, maken het krachtige B&R productportfolio compleet. Bo-vendien is de softwareontwikkelom-geving Automation Studio de wegwij-zer voor toekomstgerichte enginee-ring. Met haar innovatieve oplossing-en definieert B&R nieuwe standaar-den in de automatiseringswereld, helpt zij processen te vereenvoudigen en overtreft de verwachtingen van haar klanten.