Kunststof verbindingstechniek

Met Branson 60 jaar ervaring op het gebied van kunststofverbindings-, ultrasone reinigings- en vloeistofbehandelingstechnieken.

 

BRANSON is de toonaangevende wereldleider in de industrie voor wat betreft onderzoek, ontwikkeling, fabricage en marketing van kunst-stofverbindings-, ultrasone reinigings-apparatuur, alsmede ultrasone apparatuur voor biologische en chemische processen.

 

Door haar jarenlange ervaring op het gebied van het verbinden van kunst-stoffen, bepaalt BRANSON internatio-naal de maatstaf.


Groot, klein, dik, dun, technisch een-voudig of gecompliceerd, er is prak-tisch geen einde aan het aantal kunst-stof onderdelen, die met elkaar verbonden moeten worden. BRANSON lassystemen verbinden alle onderling gelijke thermoplasten of verschillende thermoplasten d.m.v. klinken en "verankeren", ook in dragers van hout, textiel en dergelijke.

Voor het verbinden van kunststof gebruikt BRANSON verschillende technologiën, zoals;

 • Ultrasoonlassen
 • Lineaire of rotatie vibratielassen
 • Pulse staking 
 • Laserlassen
 • Infrarood lassen

 

Ultrasoon lasapparaat Model 2000x"Touch Screen"

 

Men vindt in de BRANSON verbin-dingssystemen in de volgende industriesegmenten:

 • Algemene kunststofproducten
 • Automobielindustrie
 • Verpakkingsindustrie
 • Textielindustrie
 • Electronica, Electrische apparaten
 • Medische producten en hulpmid-delen


Naast de verbindingssystemen wordt BRANSON ultrasoon toegepast voor het snijden van levensmiddelen o.a. voor het snijden van kaas, vlees-waren, deegwaar, chocolade, etc. en voor het snijden van textiel, en rubber.

 

Kunststofverbinden:
 • snel en efficient
 • zeer hechte binding
 • geen koppelmedium nodig
 • nauwelijks voorbewerking vereist


Behalve de kunststofverbindings-technieken brengt Branson reinigings-apparaten op de markt bekend onder de naam BRANSONIC®, als ook apparatuur voor het bewerken van vloeistoffen in de biologische en chemische industrie met als handels-naam SONIFIERS®.

 

BRANSONICS®

 

Ultrasoonreinigen:

 • tijdsbesparing
 • intensieve reiniging
 • ook voor moeilijk bereikbare plaatsen
 • consistent

 

Vibratielasmachine Model 624HI