Ondernemingsprofiel
B&S Technology richt zich op het ontwerpen en fabriceren van stem-pels, matrijzen, fijnmechanische componenten en samengestelde producten in het kwalitatief hoog-waardige segment van de markt. B&S biedt daarbij een totaalconcept en speelt vanaf de ontwikkeling van een product tot en met het onderhoud en de nazorg een doorslaggevende rol. Als partner werkt B&S samen met haar opdrachtgevers aan de ontwikkeling van nieuwe producten en gereedschappen. Ruim zeventig jaar voorziet de onderneming een brede klantenkring van maatwerk in hoogwaardige producten. De opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in de marktsegmenten semicon, medicopharma, automotive, voeding en verpakking. Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en een hoog afwerkingsniveau kenmerken de onderneming.


Om in de top van de verspanende industrie te blijven opereren, wordt voortdurend geïnvesteerd in het machinepark en de ontwikkeling van nieuwe productieprocessen. De tweeploegendienst en onbemande productie garanderen relatief korte doorlooptijden en een hoge mate van efficiëntie. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van Erowa opspansystemen. Door het brede productenpakket wordt een hoge bezettingsgraad van het machinepark gerealiseerd, wat een gunstige invloed heeft op de kostprijs van de producten. Daarnaast is de geconditioneerde productieruimte één van de factoren waardoor aan de hoge eisen van onze opdrachtgevers wordt voldaan.


Zowel tijdens het ontwerp als de productie wordt met geavanceerde programmatuur zoals Inventor en

AutoCAD gewerkt. Integratie van de verschillende fasen van het produc-tieproces staat hierbij hoog in het vaandel.


B&S Technology besteedt veel aan-dacht aan de opleiding van het relatief jonge personeelsbestand. Zowel in-tern als extern hecht de onderneming aan openheid en een informeel karak-ter. Dit heeft ook zijn weerslag op de betrokkenheid van het personeel.

 
Business profile
B&S Technology specialises in the design and manufacture of dies, moulds, high precision components and assembled products in the high quality segment of the market. In doing so, B&S offers a total solution and plays an influential role through-out, from the development of a product through to maintenance and after-care. B&S works on the development of new products and tools in close partnership with its principals. The company has been serving a broad clientele with its high quality, custom products for over seventy years. Our customers are found mainly in the market segments of microelectronics, medical pharmaceuticals, automotive, food and packaging industries. Accuracy, reliability and a high standard of finish are our hallmarks.

Continued operation in the top eche-lons of the machining industry requi-res constant investment in machinery and the development of new produc-tion processes. The twoshift and unmanned production guarantee relatively short turn-around times and a high degree of efficiency. We make frequent use of Erowa clamping systems in production. Our extensive product range enables us to achieve a high activity level on the machines and this has a favourable effect on the cost price of the products. The conditioned production area is yet another factor that equips us to meet the exacting demands of our customers.


At B&S Technology, we work with ad-vanced software such as Pro Engineer and AutoCAD during both the design and production phases. We set great store by the integration of the various phases of the production.


B&S Technology devotes considerable attention to the training of the relati-vely young personnel. The company also attaches a great deal of value to an open and informal ambience, both internally and externally. This is reflected in the commitment of the personnel.