Castrol Industrial - your advantage in an industrial world

Castrol Industrial is één van de grootste leveranciers van industriële smeermiddelen en vloeistoffen en biedt u een totaalpakket van produc-ten en diensten gebaseerd op:

 • Ruime ervaring in toepassingen
 • "best-in-class" producten
 • Betrouwbare ondersteunende dienstverlening
 • Wereldwijde beschikbaarheid


Wij bezorgen u een concurrerende voorsprong
Castrol Industrial helpt u bij het aan-gaan van de uitdagingen die u in onze hedendaagse prestatiegerichte samenleving tegenkomt. Castrol brengt, door een ruime ervaring, producten, dienstverlening en vernieuwende ondersteuning van wereldklasse samen.

Of u nu uw productiviteit wilt verhogen, streeft naar kostenbesparingen of kwaliteitsverbetering, het Castrol team kan u daarbij helpen.

 

 

Bijvoorbeeld bij de keuze van de juiste producten en diensten die het beste aansluiten bij de speciale eisen van uw productieproces en -activiteiten.


Volledige kennis van en in uw branche
Met meer dan 100 jaar ervaring in de productie van hoogwaardige smeer-middelen en metaalbewerkingsvloei-stoffen kunt u te allentijde vertrouwen op Castrol als het gaat om het krijgen van de juiste adviezen.

Dit kunnen wij u bieden op basis van:

 • Ruime ervaring
 • De best inzetbare producten
 • Ervaren medewerkers
 • Training en advisering op het gebied van mogelijkheden, behan-deling en gebruik van vloeistoffen

Castrol biedt u zekerheid, gebruiks-vriendelijkheid en deskundig advies op het gebied van op elkaar afgestemde producten, gezondheid, veiligheid en het milieu.


Producten ter ondersteuning van uw voorsprong
Wij investeren voortdurend in onder-zoek en ontwikkeling. Dit draagt bij tot een regelmatige introductie van inno-vatieve hoogwaardige producten. Door ons pionierswerk in de ontwikkeling van biostabiele snijvloeistoffen met een lange levensduur en van op elkaar aansluitende hoogwaardige leibaansmeermiddelen, zijn wij momenteel marktleider op het gebied van ultramoderne snij- en slijpvloei-stoffen. In onze laboratoria ontwik-kelen en testen wij nieuwe producten met behulp van de nieuwste grond-stoffen, technologieën en productie-processen. Elke vestiging werkt samen met toonaangevende machine-fabrikanten en onderzoeksinstituten. Het gespecialiseerde machinetest-centrum en de nauwe samenwerking met fabrikanten van machinegereed-schappen stellen ons in staat u te garanderen dat de producten goed op elkaar aansluiten en zorgen voor een hoog rendement in uw specifieke productieomgeving.


Ondersteunende diensten die garant staan voor verhoogde productieprestaties
Castrol biedt u een uitgebreid pakket van ondersteunende diensten ter verbetering van productieprestaties en verlaging van proceskosten.

Deze diensten omvatten:

 • Controle van de vloeistofconditie
 • Filtratie
 • Voorraadbeheer
 • Vloeistofbeheer en -afvoer
 • Beheren van de productieprestaties
 • Advisering en training op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu
 • Ondersteunende gereedschappen voor optimale toepassing van de vloeistoffen


Onze moderne laboratoria verzorgen volledige vloeistofanalyses om de efficiëntie van uw productieproces te ondersteunen - hiermee kunnen storingen en voortijdige vervangingen van producten aanzienlijk verminderd worden.


Het voordeel van een wereldwijd kennis netwerk dat op lokaal niveau wordt aangewend
Castrol staat voor een netwerk van verkoop-, techniek- onderzoek- en productiecapaciteiten in meer dan 50 landen.

Of uw behoeften nu wereldwijd gericht zijn, nationaal of lokaal op één vesti-ging, wij bieden u de best mogelijke combinatie van producten en diensten voor een optimaal resultaat. Onze producten en diensten van wereld-klasse, ondersteund door ruime kennis met betrekking tot invloeden op uw productieprocessen, geven de zekerheid van maximale productie-prestaties met lagere proceskosten als resultaat.


In een concurrerende wereld maakt Castrol Industrial zijn belofte waar!