Uw professionele partner op het gebied van octrooidiensten

Wat is een Octrooi?

Een octrooi is een recht dat verleend kan worden aan iemand die de vruchten wil plukken van zijn eigen inspanningen en creativiteit. Een octrooi kan verleend worden op een technische uitvinding welke in een product en/of in een proces verwezenlijkt kan zijn.


Octrooien als belangrijke activa
Octrooien beschermen uw ideeën en investeringen in innovatieve technolo-gieën. U kunt met een octrooi optreden indien derden onrechtmatig gebruik maken van uw ideeën. Ook vormen zij een onderhandelingsbasis voor het verlenen van licenties aan derden. Zo profiteert u optimaal van uw ideeën en technologische innovaties. Een gezonde octrooi-strategie beschermt dus niet alleen het concurrentievoordeel van uw bedrijf, maar kan ook lucratieve inkomstenstromen genereren.

 

Octrooidiensten

Octrooibescherming speelt een steeds belangrijkere rol bij het ontplooien van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Voor DeltaPatents vormt het veiligstellen en beschermen van uw octrooirechten een primaire focus. De octrooidiensten zijn toegespitst op het ontwikkelen van een op maat gemaakte strategie voor de individuele klant. Een goede octrooistrategie vergroot het concurrentievoordeel van een bedrijf en maximaliseert de waarde van de octrooien. Daarnaast ondersteunen wij u in het vermijden en oplossen van conflicten aangaande rechten van anderen. Uw vrijheid van handelen (Freedom to Operate - FTO) is belangrijk voor ons.


Het opbouwen van uw octrooiportfolio
Octrooien zijn een bewijs van de innovatieve kracht van uw producten en uw bedrijf. Een goede octrooiportfolio biedt belangrijke voordelen bij (dreigende) octrooi-inbreuk en daaruit voortvloeiende onderhandelingen.

De beoordeling van wat moet worden geoctrooieerd vereist een proces van identificatie en evaluatie van de innovaties, en afweging van de bedrijfsdoelstellingen.

 

DeltaPatents - uw professionele partner

Als professionele adviseur van toonaangevende technologiebedrijven heeft DeltaPatents ruime ervaring met:

- Identificatie van uitvindingen en  evaluatie van de commerciële waarde

 • - Opbouw en beheer van een octrooiportfolio, octrooistrategieën
 • - Handhaving, inbreuk, geldigheid van octrooien en licentie overeenkomsten

  - Vaststellen van de waarde van de octrooirechten van een bedrijf

   

  Wie is DeltaPatents?

  DeltaPatents werd in 2001 opgericht in Eindhoven en heeft nu ook een vestiging in Leiden. Al onze octrooigemachtigden hebben een ruime industriële en technische ervaring. Wij zijn tevens marktleider in Europa op het gebied van IP cursussen. Zo bieden wij een ruim scala aan van workshops voor IP en R&D managers, IP coördinatoren, R&D medewerkers. Tevens kunnen wij u helpen het IP bewustzijn in uw bedrijf te vergroten.

  Unieke combinatie van technische en juridische expertise

  Deze combinatie stelt de octrooi-gemachtigden van DeltaPatents in staat octrooidiensten te leveren in technisch zeer complexe vakgebieden, en tevens juridisch advies en studie-programma's aan te bieden.
  DeltaPatents bezit expertise over het gehele technische spectrum.

  Daarnaast heeft DeltaPatents unieke ervaring op het bepalen van een optimale octrooi-portefeuille, internationale licentie-contracten en het ontwikkelen van octrooistrategiëen.