Meer dan vijftig jaar ervaring, heeft Euro-Techniek gemaakt tot het bedrijf dat het nu is: een specialist op stam-pen en spuitgieten, van engineering tot gereedschapmaken en productie.


Onze expertise bieden wij u in de volgende vormen aan:

 • We ontwikkelen ideeën uit tot producten;
 • We ontwerpen en fabriceren stempels, matrijzen en fijnmechanica;
 • We stampen metaal en spuitgieten kunststof componenten in kleine tot grote series.

Door de veelzijdigheid van ons bedrijf en de technische kennis van onze me-dewerkers, komen we samen met de klant tot inventieve kostenbesparende ideeën.

 

We zoeken regelmatig de randen op van wat technisch nog kan, en probe-ren ook die grenzen te verleggen.

 • folie stampen (dikte < 30 µm)
 • spuitgieten met hoge nauwkeurigheid (tol. <5 µm)


Hierbij vertrouwt Euro-Techniek op:

 • korte communicatielijnen;
 • co-design & co-makership;
 • technische verkopers die het project van offerte tot levering volgen.


Onze organisatie is efficiënt en effectief; dit blijkt uit onze zeer hoge lever-betrouwbaarheid, het zeer lage klachtenniveau, en hoge klanttevredenheid.

 

Euro-Techniek heeft ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 en IATF16949:2016 certificering. Onze clean room productie is gecertificeerd op ISO klasse 7 & 8 (DIN EN ISO14644-1).

 

 
More than fifty years of experience have made Euro-Techniek the company it is today: A specialist in metal forming and plastic molding. Engineering, tooling and manufacturing.

 

We offer our expertise to our customers as follows :

 • we develop ideas into products
 • we develop and manufacture tools, dies and fine-mechanics
 • we manufacture punched metal parts and injection-molded plastic parts in small to large serie-sizes.


The versatility of our company and the technical expertise of our employees enable us to conceive innovative and cost-effective solutions together with our customers.

 

We work state of the art, and try to change shift the current boundaries in techology.

 • foil punching (thickness < 30 µm)
 • injection molding with high accuracy (tol. < 5µm)


Euro-Techniek's philosophy is based on three pillars:

 • direct communication;
 • co-design and co-makership;
 • technical sales who follow a project from quote to delivery.


Our organisation is efficient and effective. This is clearly reflected in our high delivery reliability, low complaint level, and high customer satisfaction.


Euro-Techniek has ISO 9001:2015,  ISO 13485:2016 and IATF16949:2016 certification. 

Our clean room manufacturing is certified ISO class 8 (DIN EN ISO 14644-1)