A complete range of innovative hot runner technology

Met meer dan 40 jaar competentie in het ontwikkelen en produceren van innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke hotrunner oplossingen is EWIKON momenteel één van de wereldwijd toonaan-gevende leveranciers van hotrunner systemen en componenten. Het EWIKON produktpalet omvat inno-vatieve en betrouwbare oplossingen voor alle marktsegmenten van de verpakkings en medische industrie tot oplossingen voor de automobiel-industrie. Op de hoofdvestiging in Frankenberg heeft EWIKON 245 medewerkers voor ontwikkeling, productie en verkoop. Al het workflow management is gecertificeerd naar DIN EN ISO 9001:2015 standaard.

 

 

De flexibele organisatiestructuur en de efficiente ontwikkelingscapaciteit maken het voor EWIKON mogelijk snel te reageren of de groeiende wensen van de internationale afnemers en individuele hotrunner oplossingen in een kort tijdsbestek te leveren. Dochterondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Japan en China en een netwerk van vertegenwoordigingen in Europa, Amerika en Azie verzekeren onze klanten wereldwijde support. EWIKON hotrunner systemen zijn leverbaar met tal van aanspuit-geometrieen waardoor de betrouw-bare, efficiente en kostenbesparende verwerking van praktisch alle thermo-plastische kunststoffen mogelijk is. Zelfs in de meest complexe hoog-voudige toepassingen garandeert de

superieure EWIKON manifold technologie een volledig natuurlijk gebalanceerd systeem vrij van dode hoeken. Een volledig programma naaldafsluitersystemen met hydraulische, pneumatische en elektrische aandrijving, hoogwaardige zij-aanspuiting en meervoudige nozzle oplossingen, hotrunner systemen voor meerkomponenten spuitgieten en een complete lijn hot runner temperatuur-regelaars completeren het produkt-portfolio. Alle systemen zijn leverbaar als kompleet gemonteerde en bedrade hot-halves met het hotrunner systeem ingebouwd.

 

With more than 40 years of compe-tence in the development and produc-tion of innovative, reliable and service-friendly hot runner solutions EWIKON today is one of the world’s leading suppliers of hot runner systems and components. The EWIKON product range provides innovative solutions for all industrial branches from the packaging and medical industry up to the automotive industry. At the head-quarters in Frankenberg Germany, EWIKON employs 245 people in development, production and sales.

All workflows are certified according to DIN EN ISO 9001:2015 standards. The flexible organization structure and the efficient development capabilities allow EWIKON to quickly respond to the growing requirements of the international markets and to provide tailored hot runner solutions in short time. Subsidiaries in the United Kingdom, Japan and China and sales partners all over Europe, America and Asia ensure the worldwide support for customers. EWIKON hot runner systems come with a variety of gating options, allowing efficient and cost saving processing of almost all thermo-plastics. Even in most demanding multi cavity applications the superior EWIKON manifold technology guarantees a fully natural balanced system with streamlined flow paths.
A full range of valve gate systems with hydraulic, pneumatic and electrical valve pin actuation, advan-ced side gating and multi tip solutions, hot runner systems for multi-material processing and a complete line of hot runner controllers are completing the product range. All systems can be delivered as completely wired and tested hot halves with the hot runner system already integrated.