Research en development

Wij zijn door onze jarenlange ervaring in staat een efficiënt en maakbaar advies te geven met als doel besparing op matrijskosten en productiekosten. We beschikken over diverse capaciteiten voor het onderzoeken en beoordelen of uw product, matrijs technisch haalbaar is. Hierin maken we veelal gebruik van een uitgebreid simulatie pakket (Moldex 3D). Indien nodig zijn we altijd bereid mee te denken om het product van uw wensen te creëren. Deze ontwikkeltrajecten geven snel duidelijkheid in produceerbaarheid van de ontwerpen. 


HMI Service Dienst

Een matrijs heeft net als ander gereedschap regelmatig onderhoud nodig. HMI Moulds wordt door klanten ingeschakeld voor zowel preventief onderhoud als wel ad-hoc bij onverwachte problemen.

Wij komen met de service dienst op locatie voor:

• Trouble shooting

• Matrijs reparatie

• Matrijs onderhoud

• TD service


Factory Moulds

De kracht van Factory Moulds begint bij een goed matrijs ontwerp. Hiervoor beschikken wij over een eigen engineersteam, die in nauwe samenwerking met onze klant het best passende matrijsdesign maken.

Daarnaast beschikken wij over een up-to-date uitgebreid machinepark, waarmee we alle noodzakelijke bewerkingen kunnen uitvoeren voor het produceren van de matrijzen. Maar misschien nog belangrijker is dat we een deskundig team hebben met veel ervaring. Kwaliteit zit in het DNA van de HMI medewerker en dat spreken we graag uit.

In onze fabriek kunnen wij zowel de kleine matrijzen, als de (middel) grote matrijzen realiseren. 

Trading Moulds

Door onze matrijskennis, en ervaring, is de basis gelegd voor het succesvol realiseren van de Trading Moulds. Wij beoordelen altijd zelf de matrijs en nemen wij de eindverantwoor-delijkheid naar u toe als klant, met daarin de Dutch Quality Warranty als leidraad. 

Ons beleid is dat elke matrijs op locatie bij onze partners door onze eigen mensen worden beoordeeld en afgenomen. In het projectmanage-ment wordt vooraf met de klant afgesproken hoe de planning eruit gaat zien door middel van het benoemen van milestones. De milestones kunnen betrekking hebben op testresultaten met bijbehorende tuning en transportmogelijkheden om u als klant een helder beeld te geven van de doorloop van de matrijs. Na levering van de matrijs in Nederland wordt deze nog door ons eigen team in onze eigen fabriek volledig schoongemaakt,  gecheckt en beoordeeld.