Madern Groep

Sinds de oprichting in 1954 heeft Madern een intensieve groei doorgemaakt. Die groei werd met name mogelijk door de opgebouwde klantenkring van nationale en internationale opdrachtgevers uit diverse bedrijfssectoren.

 

Door de toenemende vraag groeide ook de vakkennis en ervaring binnen het bedrijf. Het machinepark wordt regelmatig aangepast aan de hoge eisen en specificaties vanuit de markt en vertegenwoordigd daarmee de laatste stand van zaken in de techniek.

 

 

Inmiddels telt de Madern Groep 6 locaties wereldwijd, waaronder: Madern International B.V., Madern Asia Ltd, Madern USA Inc, Evers Internatioal LLC, Weidenmiller Co, AJB Instrument B.V., waarmee economisch verantwoorde en hoogwaardige kwalitatieve producten en diensten aan diverse industriële opdachtgevers geleverd wordt.

 

Producten & Diensten  

Madern is vooruitstrevend op het gebied van specialistische graveertechnieken, zoals reliëfgravures, kopieerfreeswerk en precisie gravures. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot diverse CNC bewerkingen, zink- en draadvonken, laserbewerkingen, PVD coaten en
3D printen.

 

 

 

Madern levert van oudsher o.a. graveerwerk aan consumenten en de industrie. Van naamplaatjes en stempels tot aan blindschema's.

 

Daarnaast heeft Madern zich verder ontwikkeld in het vervaardigen van specialistische gereedschappen zoals, vormdelen, snijcilinders voor de etiketten- vloeistof- en tabaksindustrie en General Folding.

Madern is uitgegroeid tot wereldwijd marktleider in het vervaardigen van rotatieve gereedschappen en systemen voor de verpakkingsindustrie.

 

In 2013 heeft Madern met de overname van AJB Instrument B.V., haar expertise nog verder uitgebreid als toeleverancier op het gebied van diverse instrumenten en precisie onderdelen voor o.a. de medische, semicon en aerospace industrie.

www.ajb.nl

 

Madern Group
Since it's founding in 1954 Madern experienced extensive growth. That 
growth was mainly due to the growing scope of national and international customers covering industries of diverse character.

 

 

With the increasing demands, the skills and experience within the company itself grew. Machinery at Madern is constantly adapted to stricter requirements and critical specifications of today's market, it's state-of-art.

 

Meanwhile The Madern Group consists out of 6 locations worldwide,

Madern International B.V., Madern Asia Ltd, Madern USA Inc, Evers International LLC, Weidenmiller Co, AJB Instrument B.V.,which supply economical responsible high-quality products and services to industrial customers.

 

Products & Services

Madern is progressive in the field of engraving techniques, including relief engraving, copymilling and precision engraving. Beside these operations there is also the possibility of CNC machining, spark- and wire erosion, laser machining and PVD coating.

 

Originally Madern supplied engraving services to consumers and the industry. From stamps and nameplates to mimic diagrams.

 

In addition Madern developed itself in manufacturing of special tooling, including; molds and extrusion dies, cutting cylinders for the label- ,liquid- and tobacco industry.

Madern became a global leader in manufacturing rotary tooling and converting solutions for the packaging industry.

 

In 2013 The Madern Group extended their expertise with the aquirement of AJB Instrument B.V., AJB is a specialised supplier of high quality precision components and small assemblies for the medical, semicon and aerospace industry.

www.ajb.nl