VSL maakt betrouwbaar meten mogelijk

VSL is hét Nederlandse kennisinstituut op het gebied van metrologie, de wetenschap van het meten. VSL beheert de nationale meetstandaarden en ontwikkelt nieuwe meetstandaarden en faciliteiten om tegemoet te komen aan de behoefte van industrie, overheid en samenleving aan steeds nauwkeurigere metingen.

 

Voor eerlijke handel, betrouwbare productspecificaties en goede controle over productieprocessen is het essentieel om overal en altijd gebruik te maken van identieke eenheden die herleidbaar zijn naar internationaal afgesproken standaarden. Vanaf de primaire standaarden voorziet VSL in de behoefte van overheid, bedrijven en instituten aan herleidbaarheid van meetwaarden naar het Système International d’Unités (SI). Vrijwel elk kwaliteitssysteem in de wereld vereist deze herleidbaarheid.

 

Kalibraties 

VSL zet haar meetfaciliteiten in voor de kalibratie van standaarden en instrumenten van klanten. Dit kan variëren van de kalibratie van losse instrumenten tot ontzorging van uw complete instrumentenbeheer. De kalibratiecertificaten van VSL worden wereldwijd geaccepteerd. Samen met meer dan vijftig andere nationale metrologie instituten heeft VSL hiervoor een Mutual Recognition Agreement (MRA) gesloten. De acceptatie wordt onderbouwd door succesvolle deelname aan internationale ringvergelijkingen. Daarnaast is VSL ISO 17025 geaccrediteerd. 

 

 

 

 

 

Metrologisch advies en onderzoek

Vanwege de brede metrologische kennis en marktervaring is VSL het aangewezen instituut om u te adviseren bij uw meetproblemen. Dat varieert van uitvoering van een onzekerheidsanalyse tot een uitgebreide ondersteuning bij de ontwikkeling van meetinstrumenten en methoden. Ook kunnen we assisteren bij de implementatie van de ISO 17025 standaard in uw bedrijf.

 

 

 

Trainingen

Onder de naam Metrology College biedt VSL cursussen aan op het gebied van meten. Deze trainingen worden als open training aangeboden, maar kunnen ook op maat bij u in het bedrijf worden gegeven.


Dimensionele metrologie

Op het gebied van dimensionele metrologie (lengte, vorm en hoek) biedt VSL een ruim aanbod aan kalibratiediensten. De onzekerheid die we daarbij kunnen bieden is toonaangevend binnen Nederland. 

 

Nanometrologie

Technologische ontwikkelingen staan niet stil. Door de voortdurende miniaturisering van producten en de groei van de precisietechnologie worden steeds hogere eisen gesteld aan apparatuur om deze producten te kunnen maken en karakteriseren. VSL heeft faciliteiten ontwikkeld voor het herleidbaar kunnen meten van producten en standaarden op nanometer-schaal. Voor kleine 3D producten (zogenaamde microparts) beschikt  VSL over een micro-coördinatenmeetmachine, die in een meetvolume van 100 x 100 x 100 mm³ de maten van werkstukken kan bepalen met een onzekerheid van enkele tientallen tot enkele honderden nanometers.

 

VSL is het Nationaal Metrologie Instituut (NMI) van Nederland. VSL is onderdeel van First Dutch Innovations.