PhotonicsNL, de vereniging voor optische en fotonische professionals, is de unieke toegangspoort voor fotonica in Nederland.

Fotonica wordt wereldwijd gezien als de sleuteltechnologie voor de 21e eeuw en met name in Europa door de Europese commissie, maar ook in Nederland door de High Tech Topsector. Onze missie is het stimuleren van fotonische innovatie door gebruik te maken van samenwerkingen en kruisbestuiving tussen bedrijven en industrieën, om bewustwording te creëren om het belang van Fotonica te zien voor onze samenleving en economie en om de kennis in fotonica-onderwijs te stimuleren.


Fotonica als "Enabling Technology" voor de 21ste eeuw
Samen met andere disciplines, waaronder Pecisietechnologie en Elektronica, vormt Fotonica de "Enabling Technoloy" voor de 21ste eeuw. De wereldmarkt van fotonische produkten neemt jaarlijks toe en is hiermee een van de snelst groeiende technologie-markten.

In Nederland bedraagt het aantal fotonica gerelateerde bedrijven ongeveer 160, met een totale omzet van enkele miljarden euro's. Er is een groei te zien van startende bedrijven, veelal als spin-off van universiteiten.

Het stimuleren van deze nieuwe bedrijvigheid, maar ook het stimuleren van fotonica-onderwijs op alle niveau's zijn belangrijke doelstellingen van PhotonicsNL. 

Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn:

 • Optical Communication 
 • Health Care
 • Life Science
 • Lighting & Energy
 • Photonics for Green Energy & Environment
 • Safety & Security
 • Agriculture & Food
 • Solar Fuels
 • Integrated Photonics
 • Metrology & Sensing
 • Photovoltaics
 • Photonics for Machining

Clustervorming door samenwerking
PhotonicsNL is het platform voor Fotonica in Nederland. Door geïnteresseerde MKB-bedrijven aan zich te binden wil zij een brug slaan tussen deze bedrijven enerzijds en kennisinstellingen anderzijds. Zij wil dit bereiken door met deze bedrijven te gaan samenwerken op het gebied van consultancy, het organiseren van themadagen en (mede-)organiseren van workshops, het meedenken in mogelijke fotonische oplossingen en door innovatieve MKB-bedrijven in Nederland en Europa met elkaar in contact te brengen (clustervorming). Op deze manier is PhotonicsNL de netwerkpartner bij uitstek.


Ondersteuning en samenwerking

PhotonicsNL wordt ondersteund door RVO en door onze PhotonicsNL-deelnemers. PhotonicsNL werkt op nationaal niveau nauw samen met PhotonDelta, DOC, en het EEN-netwerk. Op internationaal niveau heeft PhotonicsNL een nauwe samenwerking met onze partners uit de EU-landen.

 

Contact
Indien uw interesse gewekt is over fotonica en fotonica meer zou kunnen betekenen voor uw bedrijf of u wilt meer weten over fotonica, stuur dan een e-mail naar:

info@photonicsnl.org.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: 

www.photonicsnl.org.