Partners voor ontwikkeling en productie in kunststof

NRK PVT  Kunststofverwerkers

branchevereniging voor    kunststofverwerkers in Nederland

 

De NRK PVT focust op (productie)techniek en innovatie in kunststof. Activiteiten die daarvoor worden opgepakt zijn:

 

1. Kennisoverdracht

Ter bevordering van de kennisoverdracht organiseert de NRK  PVT, samen met partners, workshops over diverse onderwerpen. Met de opgedane kennis kunnen de deelnemers direct pragmatisch aan de slag kunnen.

De NRK PVT participeert in innovatieprojecten op technische &strategische thema’s, zoals bv Hipermoulding voor matrijzenmakers en spuitgieters en T-ForM thermovormers.

2. Netwerken

De NRK PVT biedt aangesloten bedrijven ruimschoots de gelegenheid om contacten te leggen. Verwerkers van kunststof bestrijken verschillende technologieën, zodat de clusteraanpak van de NRK PVT gericht netwerken mogelijk maakt tussen spuitgieters, thermovormers, extrudeurs, etc. Een andere insteek is de jaarlijkse bijeenkomst voor directeuren, die een goede mogelijkheid biedt tot netwerken met mededirecteuren.

 

3. Praktische ondersteuning

Door de gezamenlijke kracht kan de NRK PVT zaken realiseren die bedrijven individueel niet tot stand kunnen brengen. Ledenbedrijven staan er dan ook niet alleen voor, want de NRK PVT biedt bedrijven praktische ondersteuning, zoals:

  • leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden (in meerdere talen)
  • Arbocatalogus Thermoplasten (via www.pvt.nl)
  • helpdesk voor REACH / stoffen, arbo en milieu.

 

4. Belangenbehartiging

De NRK PVT is een vereniging binnen de NRK, de organisatie voor de rubber- en kunststofindustrie.

Gezamenlijk maken we ons sterk voor de positie van de leden van NRK PVT door de belangen te behartigen op regionaal, nationaal en europees niveau.

 

 

 

 

Meer informatie: kijk op www.pvt.nl.