VLIEGWIEL VOOR INNOVATIE

De snelheid waarmee maatschappelijke en technologische veranderingen zich voltrekken neemt toe. TNO kan partijen bijstaan als de verbindende schakel tussen wetenschap en toepassingen in de praktijk door voorop te lopen in het  signaleren van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Én door het bieden van slimme en toepasbare oplossingen voor de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich mee brengen.

 

KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN

De kracht van innovatie ligt in het leggen van slimme verbindingen, over de grenzen van wetenschaps domeinen en maatschappelijke sectoren heen. Het werken in wisselende partnerships, coalities of allianties leidt tot gerichte  oplossingen die aansluiten bij de behoefte van de markt. 

SAMENWERKEN MET TNO

Het aanpakken van complexe vraagstukken met grote risico’s is voor veel organisaties een grote uitdaging die ze liever niet alleen aangaan.

Bedrijven, overheden en andere organisaties werken daarom graag samen met TNO. Onze kennis en expertise is gericht op toepassingen en zetten we graag in voor anderen. 

 

WAT DOET TNO?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, de verbindende schakel tussen wetenschap en toepassingen in de praktijk. Dit vereist de vaardigheid om verschillende kennisdomeinen systemen en maatschappelijke sectoren met elkaar te verbinden en te integreren. Kennis wordt immers door informatietechnologie steeds toegankelijker.

Juist in het leggen van slimme verbindingen over de grenzen van wetenschapsdomeinen en maatschappelijke sectoren heen, ligt de huidige kracht van innovatie. Daarom werkt TNO, als enige in Nederland, als een multidisciplinaire toegepast onderzoeksorganisatie. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een betere wereld, kortom: Innovation for Life.

 

Bij TNO werken 2.900 professionals  samen aan het in de praktijk toepassen van kennis. Hiermee worden slimme oplossingen voor complexe vraagstukken gerealiseerd binnen negen domeinen, de zogenaamde units:

  • Bouw, Infra & Maritiem: ‘Robuuste constructies én duurzaam gebruik’
  • Circulaire Economie & Omgeving: ‘Verduurzaming richting geven en versnellen’
  • Defensie & veiligheid: ‘Wij zetten onze kennis en technologie in voor veiligheid’
  • ECN part of TNO: ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’
  • Gezond leven: ‘Gezond werken en leven bevorderen’
  • Industrie: ‘Innoveren voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn’
  • Informatie & Communicatie Technologie: ‘Digitale transformatie duiden en versnellen’
  • Mobiliteit & Logistiek: 'Realiseren van leefbare en duurzame steden'
  • Strategische Analyses & Beleid: ‘Complexe vraagstukken omzetten in concrete innovaties’