Intelligente Elektronica voor Meet- en Regeltechniek

specialisten

Van Mierlo Ingenieursbureau is gespecialiseerd in het realiseren van hard- en software oplossingen voor meet- en regeltechnische problemen. 

Ontwikkeling van elektronica en software neemt hierin een centrale plaats in.


Met inventiviteit, slagvaardigheid en betrouwbaarheid willen wij ons onderscheiden. Theoretische kennis tot en met protoshop zetten wij als gereedschap in om het spreek-woordelijke "van ontwerp tot realisatie" ook echt inhoud te geven.


werkgebieden

Wij onderkennen de volgende globale werkgebieden

  • equipment: custom test- en meetinstrumentatie, vaak ten behoeve van R&D opstellingen en productieomgevingen.
  • productontwikkeling: systemen die in grotere aantallen als op zichzelf staande producten worden ingezet.
  • systemen: meer omvangrijke samenstellingen waarbij installatietechniek en integratie een belangrijke rol speelt
  • meet- en regeltechniek: projecten waarbij de gehele keten van meten, regelen en aansturen aan bod komt.
  • onderzoek: projecten waarbij kennisvergaring centraal staat. Creativiteit, theoretische kennis en praktische ervaring met tools worden ingezet om fenomenen in beeld te brengen.
 
werkwijze
Wij streven naar een efficiƫnte beantwoording van uw vraagstelling. Dat betekent niet alleen oog houden
op budget en doorlooptijd van het ontwikkeltraject maar ook op de fasen daarna. Onderhoudsaspecten, pro- ductiekosten, lifecycle issues en dergelijke worden nadrukkelijk meegenomen.

Waar we goed in zijn, daarin blijven we ons ontwikkelen. Waar inbreng van anderen wenselijk is, werken we samen partners buiten ons expertise gebied. Een deel van onze eigen lange termijn onderzoeksactiviteiten vindt plaats in samenwerking met het Devlab. 

Projectfasering is gebaseerd op een een iteratieve projectbenadering die op vastgestelde momenten ruimte geeft om naar aanleiding van voort-schrijdend inzicht koersaanpassingen door te voeren.

onze klanten
Onze klanten vinden wij zowel onder de grote bedrijven als in het MKB. Vraagstellingen bevatten gecombi-neerde uitdagingen in performance, afmetingen, kostprijs,  
betrouwbaarheid en onderhoud-baarheid.

Soms heeft een klant al een bepaalde voorkeur voor een oplossingsrichting. In andere situaties is de probleem-stelling meer open en brengen wij zelf een aantal opties voor u in kaart. In alle gevallen zullen wij actief met u mee blijven denken.

ook voor u?
Op onze website vindt u meer informatie over ons bedrijf, onze projectaanpak, tools en expertisegebieden. Onze manier van samenwerken toont al jaren aan dat Van Mierlo Ingenieursbureau als verlengstuk van uw bedrijf wil en kan opereren.

 

Is uw belangstelling gewekt dan vernemen wij graag wat we voor u kunnen betekenen.