Mobiele 3D-meetoplossingen voor de industrie

Over FARO


FARO® is wereldwijd de grootste leverancier van 3D-meettechniek, imaging en realisatietechnologie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert geavanceerde oplossingen voor het zeer nauwkeurig in 3D vastleggen, meten en analyseren van objecten in veel industrietakken, waaronder productie, bouw, engineering en openbare veiligheid.

 

Wij creëren unieke functionaliteiten en ondersteunen de operationele processen van onze klanten door:

 

• Het faciliteren van een snellere, meer nauwkeurige, overtuigende en bruikbare 3D-documentatie

• Het versnellen van de uitvoering

• Het minimaliseren van de benodigde tijd voor 3D-documentatie en metingen op de werklocatie

• Het verbeteren van de marge door het verminderen van uitval en herbewerkingen

• Het verminderen van het ontwikkelingsrisico


http://www.faro.com/nl-nl/producten 

Mondiaal

 

Wereldwijd heeft FARO ongeveer 15.000 klanten en meer dan 30.000 installaties van FARO-systemen. Het hoofdkantoor wereldwijd is gevestigd in Lake Mary, Florida, haar Europese hoofdkantoor in Stuttgart, Duitsland en het hoofdkantoor voor de regio Azië in Singapore.

 

Certificering 

 

FARO is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000 en geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005. FARO’s SIC (Standard Industry Code) is 3829.

 

Gratis demonstratie!

 

De beste manier om de kracht van FARO's 3D-meet en scansystemen te begrijpen, is om ze met eigen ogen te zien, op uw locatie. We komen graag bij u langs om onze producten op uw onderdelen te demonstreren.

 

http://www.faro.com/nl-nl/over-faro/contact/demo-aanvragen

 

 


FARO® is the world’s most trusted source for 3D measurement, imaging and realization technology.
The company develops and manufactures leading edge solutions that enable high-precision 3D capture, measurement and analysis across a variety of industries including manufacturing, construction, engineering and public safety.

 

We create unique value, support operational excellence for our customers by:

• Enabling faster, more accurate, compelling and useable 3D documentation 
• Accelerating execution timelines • Minimizing in field 3D documentation and measurement times 
• Shrinking margin impacting scrap and rework costs • Reducing development risk

 

http://www.faro.com/nl-nl/producten   

 

Worldwide, approximately 15,000 customers are operating more than 30,000 installations of FARO's systems. The Company's global headquarters is located in Lake Mary, Fla., its European head office in Stuttgart, Germany and its Asia/Pacific head office in Singapore.

 

FARO Technologies is ISO-9001 certified and ISO-17025 laboratory registered. FARO's SIC is 3829.

 

The best way to understand the power of FARO's 3D measure and scansystems, is to experience it with your own eyes, at your location. We are happy to visit you for a product demonstration.

http://www.faro.com/nl-nl/over-faro/contact/demo-aanvragen