Continuous improvement by flexible automation

Workflow++ helpt bij het voortdurend (technisch) optimaliseren van uw productieprocessen.

Want het kan altijd beter. Hoe?

Daar helpt Workflow++ u bij.


Op basis van kennis, ervaring en vernieuwingsdrang zijn al vele trajecten succesvol doorlopen.


Diensten

 ++ Consultancy

 ++ Training / coaching

 ++ Implementatie


De eerste fase betreft het inventariseren van de huidige situatie, de (gewenste) producten en het aandachtig luisteren naar medewerkers van elke afdeling.

Roadmap

Na een analyse volgt een gezamenlijk opgesteld plan voor het stapsgewijs en snel verhogen van uw rendement. 

Samen bepalen we de gewenste partners en begeleiden deze.

 


Transities

De wijzigingen zijn vaak een combinatie van slimme verbeteringen van de techniek, alarmreductie, tuning, load balancing en van een andere mindset en werkmethoden voor het gehele team.

Lay-out

Grote starre productiestraten worden vervangen door kleinere automatisch omstellende autonome cellen. Deze deels bemande lean cellen zorgen voor het drastisch terugdringen van doorlooptijden en verhogen onder meer de capaciteit en de werksfeer. 


Repeteerwerk

Geestdodende en zware arbeid wordt geĆ«limineerd door flexibele innovatieve automatiseringssystemen bestaand uit simpele tools en collaborative robots en camera's. Online SCADA, OEE en ERP systemen borgen de kwaliteit en de voortgang.


Kennisoverdracht

Gedurende het traject trainen en coachen we de kartrekkers zodat zij vervolgens de hele organisatie kunnen motiveren. Het doel is dat ze later zelf de stappen kunnen zien en zetten.


Markten

We richten ons op productieprocessen met kleine tot middelgrote series en veel variatie bij het MKB en multinationals.


Workflow++ voorbeeld

Het gerobotiseerd storten van zakken.