CE-Markering - Risicobeoordeling - Handleidingen

CE-Markering

Op basis van Europese richtlijnen en verordeningen worden alle CE-Markeringen uitgevoerd. Al deze richtlijnen en verordeningen hebben betrekking op drie verschillende zaken namelijk:

 

Als uw product of onderdeel hiervan direct of indirect betrekking heeft op een van de bovengenoemde hoofdlijnen dan moet uw product waarschijnlijk CE-gemarkeerd worden. Bevat uw product een potentieel gevaar dan wordt altijd uitgegaan van de volgende werkwijze:

 

 

 

Alle CE-richtlijnen en aanverwante normen beschrijven het bovenstaande principe. Verschillende categorieĆ«n worden beschreven in deze 26 richtlijnen die uiteenlopen van machines, drukvaten, gastoestellen, medische hulpmiddelen tot aan pleziervaartuigen en speelgoed. Voor iedere richtlijn bestaan uiteenlopende sets van normen waarin praktische invulling wordt gegeven aan de in de CE-richtlijn gestelde essentiĆ«le eisen. Grofweg kan gesteld worden dat een enkele foutconditie niet mag leiden tot een gevaarlijke situatie.

Risicobeoordeling

Een risicobeoordeling gaat uit van inventarisatie waarin alle risico's systematisch worden benoemd, berekening van het risico en evaluatie waarbij risico's die onaanvaardbaar zijn worden gereduceerd.

 

Handleidingen

Restrisico's kunnen in de handleiding worden opgenomen. Bij het opstellen van een handleiding gaat het om verantwoordelijkheid en het bereiken van gebruikers. Met een goede handleiding worden er dus minder vragen gesteld en is de verantwoordelijkheid van gebruikers duidelijk gesteld. Verder wordt het aantal gebruikte woorden tot een minimum beperkt om de handleiding aantrekkelijk te maken om te lezen en om vertaalkosten te minimaliseren.

 

Wie kan ondersteuning bieden

Een goede adviseur probeert de kennis over te dragen en te waarborgen binnen uw organisatie.

Een advies levert meer op dan alleen een goed product. Constructeurs kunnen zich richten op kernactiviteiten en de kwaliteit van uw product gaat omhoog. Evenwicht van veiligheid, werkbaarheid en economische haalbaarheid zorgt voor een betaalbare machine waar veilig en prettig mee gewerkt kan worden.

 

Hier kan Geelen Project Support door jaren lange ervaring met uiteenlopende machines goed en snel op inspelen. In een persoonlijk gesprek vergelijken wij graag uw specifieke wensen met onze kennis.

Geelen Project Support houdt zich bezig met CE-Markering en opstellen van handleidingen voor deelmachines, turn key machines en productielijnen.

 

Resultaat
  • Een onafhankelijk getoetst ontwerp
  • Documentatie met gewenste uitstraling volgens de geldende normen
  • Tijdsbesparing door richten op kernactiviteiten van constructeurs
  • Tijdsbesparing bij uw after sales service
  • Beperking van project doorlooptijd, projectkosten en vertaalkosten van de handleiding

Waarom

Omdat CE-markering specialistisch werk is waar specifieke kennis van richtlijnen en normen voor nodig is, kan het kostentechnisch zeer interessant zijn om een specialist dit werk te laten doen.