Brainport Industries verbindt het high tech toelevernetwerk

Brainport Industries vormt het high tech toelevernetwerk, waar alle wereldwijd opererende OEM’s op het gebied van high mix, low volume, high complexity machines hun vraagstukken neer kunnen leggen teneinde hun concepten om te laten zetten in concrete machines of modules van machines.

 

Brainport Industries projecten

De projecten van de Brainport Industries Coöperatie hebben als kenmerk dat ze allemaal gericht zijn op het versterken van het high tech ecosysteem. Voor meer details van de hieronder genoemde voorbeelden, verwijzen we u naar onze website:

 • Realisatie van de Brainport Industries Campus
 • Procesverbetering in de keten in samenwerking met TNO
 • CTO club voor Toeleveranciers
 • Fieldlab Flexible Manufacturing
 • Fieldlab The Smart Connected Supplier Network
 • Ondernemend samenwerken tussen OEM's en toeleveranciers
 • Conflict Minerals 
 • PIB Medizintechnik Holland
 • Cyber weerbaarheids center
 • Brainport Industries College
 • Teclab
 • Internationale samenwerkingsprojecten als FOKUS, MARKET4.0 en Additive4Industries
 • Diverse IPC en RAAK MKB-projecten
 •  

 

 

 

Brainport Industries heeft als doel om alle spelers in de high tech toeleverketen te verbinden om gezamenlijk de prestaties in de keten blijvend te verhogen en de totale toegevoegde waarde (inter)nationaal te vergroten. Zij doet dit onder meer door:

 • Bedrijfsprocessen in ketenverband te optimaliseren
 • Bedrijfsprocessen te integreren in "gelegenheidsketens"
 • Standaardiseren van informatie, interfaces en processen
 • Gezamenlijk onderzoek doen naar nieuwe productie-technologieën en engineering en organisatorische competenties op het gebied van mechantronica en high tech systeembouw.
 • Het gezamenlijk promoten van Brainport Industries in buitenlandse high tech gebieden en op (inter)nationale beurzen.
 • Het aantrekken van projecten van buitenlandse OEMs voor de Brainport Industries keten
 • Het gezamenlijk meewerken aan het (internationaal) versterken van het imago van het werken in de techniek alsook het meewerken aan projecten om mensen te vinden, boeien, binden en behouden van vakmensen voor het werken bij de Brainport Industries bedrijven.

Brainport Industries is een coöperatie.

Ofwel een samenwerkingsverband van ruim 100 bedrijven met een specifiek doel dat zij zonder deze samenwerking niet of moeilijk kunnen realiseren.

 

Bij Brainport Industries staat altijd voorop dat de leden hun zelfstandigheid en eigenheid behouden. De leden gaan dus niet in Brainport Industries op, maar werken in de coöperatie samen ter behartiging van bepaalde belangen om juist daardoor beter zelfstandig te kunnen voorbestaan.

 

Brainport Industries is een coöperatieve onderneming die ingevolge wettelijk voorschrift een onderneming met haar leden exploiteert teneinde economisch voordeel voor haar leden te behalen.


Vooraanstaande kennisinstellingen en gerenommeerde bedrijven zullen op Brainport Industries Campus samenwerken om ideeën te realiseren en business cases te ontwikkelen. Hier wordt the next generation van de hightech maakindustrie opgeleid in een state of the art werk- en leeromgeving. Brainport Industries Campus is het thuisfront voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen.


Per 1 maart 2019 verhuizen wij naar de Brainport Industries Campus. Adres: BIC 1, 5657 BX Eindhoven