Brainport Industries verbindt het high tech toelevernetwerk

Brainport Industries is het high tech toelevernetwerk, waar wereldwijd opererende OEM’s op het gebied van high mix, low volume, high complexity machines hun vraagstukken neer leggen teneinde hun concept om te laten zetten in concrete machines of modules van machines.

 

Brainport Industries projecten

Het programma van Brainport Industries omvat 3 programmalijnen: 'Techniek', 'Markt' en 'Mens'. De projecten hebben als kenmerk dat ze allemaal gericht zijn op het versterken van het high tech ecosysteem.


Innovatieprogramma met 7 projecten:
 • Fieldlab Flexible Manufacturing
 • Fieldlab The Smart Connected Supplier Network
 • Fieldlab Advanced Manufacturing Logistics
 • FIeldlab Multimateriaal 3D
 • AddFab - 3D metal printing
 • Fieldlab High Tech Software Cluster
 • FutureTec, innovatief onderwijs in het high tech ecosysteem
Overige projecten o.a.
 • Brainport Industries College
 • CTO club voor Toeleveranciers
 • Human Capital Online Platform
 • Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport
 • Internationale samenwerking- projecten zoals FOKUS, MARKET4.0
 • IPC en RAAK MKB-projecten 
Voor een actueel overzicht en meer details, zie onze website.

 

Brainport Industries heeft als doel om alle spelers in het high tech toelever netwerk te verbinden om gezamenlijk de prestaties in de keten blijvend te verhogen en de totale toegevoegde waarde (inter)nationaal te vergroten. Zij doet dit onder meer door:

 • Bedrijfsprocessen in ketenverband te optimaliseren
 • Bedrijfsprocessen te integreren in "gelegenheidsketens"
 • Standaardiseren van informatie, interfaces en processen
 • Gezamenlijk onderzoek doen naar nieuwe productie-technologieën en engineering en organisatorische competenties op het gebied van mechatronica en high tech systeembouw.
 • Het gezamenlijk promoten van Brainport Industries in buitenlandse high tech gebieden en op (inter)nationale beurzen.
 • Het aantrekken van projecten van buitenlandse OEMs voor de Brainport Industries keten
 • Het gezamenlijk meewerken aan het (internationaal) versterken van het imago van het werken in de techniek alsook het meewerken aan projecten om mensen te vinden, boeien, binden en behouden van vakmensen voor het werken bij de Brainport Industries bedrijven.

Brainport Industries is een coöperatie.

Ofwel een samenwerkingsverband van ruim 100 bedrijven met als specifiek doel dat zij zonder deze samenwerking niet of moeilijk kunnen realiseren.

 

Bij Brainport Industries staat altijd voorop dat de leden hun zelfstandigheid en eigenheid behouden. De leden gaan dus niet in Brainport Industries op, maar werken in de coöperatie samen ter behartiging van bepaalde belangen om juist daardoor beter zelfstandig te kunnen voorbestaan.

 

Brainport Industries is een coöperatieve onderneming die ingevolge wettelijk voorschrift een onderneming met haar leden exploiteert teneinde economisch voordeel voor haar leden te behalen.


Onlangs is de Brainport Industries Campus officieel geopend waar vooraanstaande kennisinstellingen en gerenommeerde bedrijven samenwerken om ideeën te realiseren en business cases te ontwikkelen. Hier wordt 'the next generation' van de hightech maakindustrie opgeleid in een 'state of the art' werk- en leeromgeving. Brainport Industries Campus is het thuisfront voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische bedrijven en innovatieve onderwijs- en kennisinstellingen.