INTRODUCTIE

 

Vekon Technische Assemblage levert sinds 1993, als verlengstuk voor de productie van de klant, assemblage- en montagewerk op het vlak van de kabelconfectie, besturingssystemen en modulebouw.

 

Zowel bij productie op projectbasis als bij seriematige productie streeft men naar een bijdrage aan het succes van de klant door te ontzorgen op het vlak van de inkoop, productie en voorraadbeheer.

 

Vekon deelt de kennis die men de afgelopen 20 jaar heeft opgedaan en/of neemt de verantwoordelijkheid voor delen van het productieproces van de klant over. 

 

TRENDS IN DE MAAKINDUSTRIE

 

Apparaten- en machinebouwers worden door steeds meer internationale oriëntatie, toepassing van nieuwe technologieën en economische ontwikkelingen geconfronteerd met steeds kortere productlevenscycli.

 

Naast kostenbesparingen moet men zich richten op kortere doorlooptijden en snellere innovatie. Innovatie vraagt een andere managementbenadering dan activiteiten gericht op de efficiency van bestaande producten en processen ten behoeve van de flexibiliteit en beheersing van de kosten.

 

Ontwikkeling en productie vinden daarom steeds meer plaats in een keten van gespecialiseerde bedrijven, met ieder hun eigen kerncompetentie.

 

 

Als ieder bedrijf in de waardeketen zijn eigen taak goed uitvoert en daarbij op een open manier samenwerkt met andere spelers, kan de keten een goede balans vinden tussen innovatie en efficiency, en zal het eindresultaat voor elk van de individuele bedrijven beter zijn en de mogelijkheden vergroten.


Samenwerking is een optie voor versterking van de positie. Vekon deelt daarbij in risico’s en verantwoor-delijkheid in de verschillende fasen van de productlevenscyclus. 

 

Klantvoordelen zijn risicospreiding, kostenbesparingen, vaste kosten die variabel worden en verbeterde focus.

 

PROPOSITIE

 

Om samen met klanten en toe- leveranciers in de maakindustrie op gestructureerde wijze productiekosten te reduceren en tijdsbesparingen te realiseren, levert Vekon advies- en operationele diensten

 

Reeds in de ontwikkelingsfase leveren we toegevoegde waarde door ondersteuning bij de component- keuze en het product ontwerp. We delen onze kennis rondom het inrichten van een efficiënte productie en het aansturen en in stand houden van de keten. 

 

We verzorgen diensten die nodig zijn om de productie van de klant betrouwbaar en efficiënt te verzorgen. We doen dit op basis van diverse verbeterprocessen (lean, kaizen e.d.).


Onder de noemer VMI leveren we logistieke diensten, waarmee we ons pakket, om tegemoet te komen aan de vraag naar maatwerk in de maakindustrie completeren.