Netwerk van experts
De Bond voor Materialenkennis is een netwerk van experts op het gebied van materiaaltechnologie. Onze leden zijn veelal onderzoekers en technici bij universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie, die er behagen in scheppen om kennis over de verwerking en toepassing van materialen te verspreiden of te absorberen, binnen en buiten het materialenveld. Activiteiten
De Bond initieert symposia, meetings (meer dan 30x per jaar), cursussen, technisch-wetenschappelijke publi-caties, onderzoeksactiviteiten en bevordert educatie op het gebied van materialen. We brengen onze activi-teiten tot uitdrukking via ons Jaar-boek, onze (digitale) nieuwsbrief en de website www.materialenkennis.nl. Werkgebieden
Metalen
Kunststoffen
Biobased materialen
Keramiek
Materiaalbewerking met lasers
Warmtebehandeling van metalen
Lijmtechnologie
Verftechnologie
Reologie
Tribologie
Duurzaamheid & betrouwbaarheid
Corrosie

Verspreiding van kennis

De Bond is een associatie van verenigingen, secties, (studie)kringen en werkgroepen. Ieder afzonderlijk onderdeel is actief op een omschreven deelgebied of aanpalend gebied van de materiaaltechnologie. De totale aangeboden technologische kennis van ieder deelgebied maakt de Bond een krachtige beroepsorganisatie in Nederland en België.


De Bond als overkoe­pelende organi-satie neemt deel in de Federation of European Materials Societies (FEMS). Daarnaast is de Bond via de Sectie Corrosie lid van de Europese Corrosie Federatie (EFC).


De Bond initieert samenwerkings-verbanden met andere (internatio-nale) organisaties om technologische ontwikkelingen te volgen en trends in de markt te monitoren. De organisa-tiestructuur van de Bond is ingericht om in te haken op actuele materiaal-technologische marktontwikkelingen. Bovendien spoort de Bond haar leden aan tot kennisdeling met technici uit andere disciplines. Zo wordt de kennis door de Bond zowel intern als extern succesvol gedeeld.Ter illustratie hiervan is de website van de Bond voor Materialenkennis onlangs uitgebreid met een overzicht van materiaalkundige cursussen en opleidingen in het Nederlandse taal-gebied. Het doel van deze lijst is om op een laagdrempelige wijze een overzicht te creëren in het woud van materiaalkundige cursussen en oplei-dingen dat Nederland en België rijk is.  Lidmaatschap

De Bond kent als leden zowel personen als bedrijven/instellingen. Een bedrijf kan één of meer mede-werkers laten participeren. De per-soonlijke en bedrijfsleden dienen zich voor ten minste één sectie of vereniging binnen de Bond in te schrijven. Alle leden hebben recht op korting op de toegangsprijzen voor de activiteiten en ontvangen gratis het Jaarboek.