Dijk Consult: onafhankelijk & integer

Dijk Consult ondersteunt de ondernemer bij de aanschaf en kwaliteitsbeheersing van productiemiddelen voor de metaalbewerking in een breed scala, van gereedschapsmaker (high accuracy) tot de grootverspaner met een hoog afbreukrisico. Kennis en expertise zijn opgebouwd gedurende een periode van 25 jaar als consultant en keurmeester in dienst van een onafhankelijke organisatie. Sinds 1998 heeft Gert Dijk zich verzelfstandigd en is tevens officieel geregistreerd taxateur.

 

Expertisegebieden:

Metaalbewerking

Gereedschapsmachines

Aerospace

Precisiebewerkingen

Vorm- en modelmakerijen

Onderhoud

Research & Development

Kennisoverdracht

Deskundigenberichten voor rechtbanken

 

Beschikbaarheid en nauwkeurigheid van machines als kritische succesfactoren (KSF's)
Risico's bij afname van nieuwe en aankoop van gebruikte machines kunnen worden beperkt door het doen van keuringen.

Het doel van de afnamekeuring (bij oplevering van nieuwe machines) is om eventuele gebreken en geometrische afwijkingen op te sporen met als resultaat een machine waarmee u nauwkeurig en betrouwbaar kunt produceren. 

De afnamekeuring wordt uitgevoerd volgens internationaal erkende

 

 

 

standaarden en normen. Alle bevindingen worden vervolgens in een rapport verwoord en voorzien van conclusies en aanbevelingen.

 

Een aankoopkeuring (en eventueel taxatie) van gebruikte machines geeft tijdig inzicht in de werkelijke status en de reële waarde van de machine. Hiermee voorkomt u teleurstellingen zoals onvoorziene reparaties en kosten achteraf. Indien gewenst kan een begroting worden opgesteld van de kosten die gemaakt moeten worden om de machine weer op een voor u acceptabel niveau te brengen.

 

Procesbeheersing door monitoring

Geometrische inspecties geven de noodzakelijke informatie om te beoordelen of een machine een gewenste nauwkeurigheid kan realiseren. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Overall Effectiveness of Equipment (OEE). Kostbare missers zoals maatafwijkingen kunnen zo worden voorkomen. Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde gekalibreerde meetapparatuur zoals elektronische waterpassen en diverse lasers, waaronder laser-interferometers.

 

Controle en kalibratie met laserinterferometer

controle freeskop

 

Opleiding & training

Goed opgeleid personeel is essentieel voor het handhaven van een constante kwaliteit en verhoogt het rendement van uw machinepark.

 

Voor medewerkers die betrokken zijn bij aanschaf van machines, kwaliteitscontrole en onderhoud verzorgt Dijk Consult workshops gericht op het beheersen van de bewerkingsnauwkeurigheid tijdens het productieproces. 

 

Workshops:

Machinemeettechniek

Aankoop- en kwaliteitsbewaking

Procesbeheersing en nauwkeurigheid

 

De workshops van Dijk Consult worden altijd op maat gemaakt. Samen kijken we naar uw specifieke wensen en behoeften en stemmen daar de inhoud van de workshops op af. 

Practicum workshop Machinemeettechniek