Kenniscentrum als spil tussen maker & markt

Het Aluminium Centrum staat als kenniscentrum als een huis.

Door ons netwerk aan specialisten hebben we de kennis of organiseren we het.

 

Een vereniging om bij te horen.

 

Focus richt zich op een drietal pijlers:

 

Innovatie: nieuwe zaken op gebied van Aluminium. Nieuwe legeringen, verbindingen, onderzoeken. In samenwerking met Hogescholen en Universiteiten.

 

Opleidingen worden gegeven i.s.m. Koninklijke Metaalunie - Teqnow: centraal maar ook in Company, waar op bedrijfsspecifieke onderwerpen kan worden ingespeeld. 

Van basisbegrippen tot Masterclasses. Voor de gehele organisatie

 

Netwerken: tijdens interessante bijeenkomsten ontmoet u zakenrelaties waar belangrijke contacten uit ontstaan. Ook een platform om uzelf te presenteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

In het dagelijkse contact met  eindgebruikers worden er zeer uiteenlopende vragen gesteld. Van technische aard maar ook commerciële aard zoals aanvragen voor prijs en levertijd.

 

Deze leads worden doorgespeeld aan de leden die daarmee hun voordeel kunnen behalen.

 

Als lid van het Aluminium Centrum kunt u uw onderzoek laten begeleiden. Doordat er een zeer nauwe samenwerking is met de TU Eindhoven waar een leerstoel door het Aluminium Centrum i.s.m. Koninklijke Metaalunie - Teqnow wordt gesponsord kunnen onderzoeksvragen behandeld worden.

 

Meld u aan om lid te worden, het zal uw bedrijf naar een hoger plan trekken. Lidmaatschap betekent bijdragen aan de promotie van het product waar de wereld mooier van wordt.

ALUMINIUM CENTRUM 2.0

 

Het Aluminium Centrum 2.0 denkt in de markt vooral veel te kunnen betekenen als ‘inspirator’ of ‘ambassadeur’:


de markt voorzien van inspiratieve voorbeelden van het gebruik van aluminium.


Door het (pro-)actief etaleren, verspreiden en conserveren van kennis van aluminium, het gebruik ervan stimuleren.