“WE SOLVE PROBLEMS AND TEACH YOU HOW TO SOLVE THEM…”

 

De razendsnelle digitale technolo-gische ontwikkelingen, samengevat de 4e industriële revolutie, brengen naast ongekende mogelijkheden ook nadelen met zich mee. Zo neemt de complexiteit van installaties en systemen flink toe. Om bij te blijven is steeds meer specialisatie in vakinhoudelijke kennis nodig. Bij problemen is echter vaak onduidelijk in welk gebied de oorzaak moet worden gevonden.

 

Deze nieuwe realiteit vraagt meer dan ooit om een multidisciplinaire aanpak van complexe problemen. Daarvoor is een uniforme (wereld)taal en aanpak gewenst, alsmede krachtige methoden voor complex problem solving en root cause analyse.

 

Wie we zijn

CoThink is zich sinds haar oprichting volledig gaan specialiseren in het oplossen en voorkomen van complexe storingen, kwaliteits-problemen en incidenten (met bijvoorbeeld gevolgen voor veiligheid, milieu, etc.). De jarenlange ervaring van de CoThink medewerkers, in de rol van trainer en facilitator, heeft geleid tot “best practices” voor problem solving en root cause analysis die door vele (internationale) organisaties tot standaard zijn verheven.


Wat we doen

1. Faciliteren: interventies waar een objectieve en krachtige procesbegeleiding gevraagd wordt om complexe problemen te analyseren en op te lossen.

 


2. Praktijkgerichte vaardigheids-ontwikkeling in de vorm van E-Learning, classroom training en blended training in: Root Cause Analyse, Problem Solving & Decision Making, FMEA, Risico Analyse en Reliability & Maintenance Engineering.

3. Implementatiebegeleiding om het gebruik van methoden in de dagelijkse praktijk te borgen.



RATIO-aanpak en -methoden 

Wij maken het verschil door gebruik te maken van de RATIO-aanpak en -methoden. De RATIO-aanpak vormt de kapstok waaraan we alle activiteiten ophangen en die de leidraad is voor het proces van denken naar doen. De RATIO-aanpak geeft je een duurzame, structurele en succesvolle werkwijze voor het samen oplossen van problemen, het voorkomen van problemen en het continu verbeteren in vijf stappen.


 

De RATIO-aanpak wordt ondersteund door RATIO-methoden zoals onder andere CoThink Event Mapping, ProbleemAnalyse en Human Factor Analyse,  BesluitvormingsAnalyse en Risico-Analyse.

Bezoek onze website voor meer informatie.