Succesvol ondernemen met kennis en netwerken van de KvK!

Nieuwe Kamer van Koophandel:

Na de fusie van 12 regionale, een landelijke Kamer van Koophandel  en Syntens is per 1 januari 2014 de nieuwe Kamer van Koophandel ontstaan.

 

De Kamer van Koophandel staat ten dienst van alle ondernemers in Nederland! Iedere ondernemer kan bij de Kamer van Koophandel terecht om zijn of haar vragen te stellen over ondernemerschap,  het handelsregis-ter, exportdocumenten en dergelijke.

 

De nieuwe Kamer van Koophandel brengt informatie uit het handels-register op een laagdrempelige manier beschikbaar  voor ondernemers (bijvoorbeeld via de handelsregister app (www.kvk.nl/apphandelsregister ).  

 

De Kamer van Koophandel wil de dienstverlening zoveel mogelijk digitaliseren. Hierdoor zijn deze diensten beschikbaar op het moment dat u als ondernemer daar behoefte aan heeft (24 uur per dag).

 

Deze eerstelijns ondersteuning wordt gegeven op de gebieden: 

 • starten en doorstarten
 • innovatie.
 • Internationaal zaken doen.
 • financiering.

Door de wijze van financiering van de KvK is dienstverlening doorgaans kostenloos.

 

Voor de High Tech zijn met name de volgende activiteiten interessant:

 • MKB loket topsectoren
 • Internationale samenwerking
 • Smart Industry 

MKB loket topsectoren

De Topsectoren hebben allemaal een MKB-loket waar ondernemers met vragen terecht kunnen. De meeste topsectoren hebben dit MKB loket bij de KvK ondergebracht. KvK bemant de volgende topsector loketten:

 •  HTSM  
 • Chemie  
 • Creatieve industrie  
 • Agrofood  
 • Water  
 • Tuinbouw en uitgangsmaterialen 
 • Energie. 

Elke ondernemer kan zijn vragen met betrekking tot de topsector stellen via het algemene nummer 088-5851585. Ook kunt u gebruik maken van de rechtstreekse telefoonnummers per topsector (zie hiervoor de website van de desbetreffende topsector).

 

Internationale samenwerking

Vanuit het project Enterprise Europe Network (EEN) is KvK uw toegang tot een uitgebreid internationaal kennisnetwerk. Naast de Europese landen zijn vrijwel alle overige geïndustrialiseerde landen op dit netwerk aangesloten.

 

Zoekt u technologische kennis of wilt u uw technologische kennis beschikbaar stellen aan andere bedrijven, dan kan de KvK voor u hierin bemiddelen. Het netwerk kan tevens ingezet worden voor het vinden van internationale business partners. Bij diverse activiteiten van het Mikrocentrum (bijvoorbeeld Precisiebeurs, Fotonica evenement, Kunststoffenbeurs) maar ook daarbuiten organiseert KvK matchmaking bijeenkomsten waarin gericht internationale contacten tussen bedrijven worden gelegd.

Smart Industry

Smart Industry staat voor het slim inzetten van digitalisering en van nieuwe technologische mogelijkheden. De digitale revolutie biedt nieuwe kansen voor klant specifieke oplossingen, procesoptimalisatie maar ook voor nieuwe business en samenwerking. Door intensief gebruik te maken van internet en ICT in combinatie met draadloze verbindingen, sensortechnologie, internet of things, big data e.d. ontstaan deze nieuwe kansen. Het hele industriële speelveld, dus ook uw waardeketen, zal hierdoor veranderen.

 

De Kamer van Koophandel is parter in het landelijke Smart Industry programma en informeert bedrijven over deze ontwikkelingen. Wij dagen u uit om na te denken over de kansen en bedreigingen van deze Smart Industry ontwikkelingen.

 

Wilt u vervolgens de geconstateerde kansen benutten, dan ondersteunt de Kamer van Koophandel u bij het vinden van de juiste samenwerkings-partners en kennisexperts.

 

Wilt u meer informatie en advies over Smart Industry, stuur dan een e-mail naar info@smartindustry.nl of bel met één van de adviseurs van de Smart Industry Informatie en Advieslijn

088-5852225.