Actuator Design and Magnetics

Profiel

 

ADM mechatronics voorziet klanten in hun behoeften op het gebied van mechatronica, electro-mechanica en magnetisme. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van mechatronische systemen en actuatoren, het uitvoeren van feasibility-studies, het optimaliseren van high-tech electro-mechanische systemen voor toepassingen van sterk uiteenlopende aard; van nauwkeurige high-tech systemen tot vermogensintensieve aandrijvingen.

Binnen iedere fase van het ontwikkeltraject participeert ADM in een project sturende en/of ondersteunende rol:

 • uitvoering van concept studies
 • uitwerking van (voor)ontwerp
 • detaillering en/of optimalisatie
 • ontwikkeling en realisatie.

Afhankelijk van het product draagt ADM zorg voor de vervaardiging van prototypes en serieproducten. De assemblage besteedt ADM uit bij een netwerk van betrouwbare partners.
 
ADM verzorgt eveneens trainingen voor professionals uit het bedrijfsleven voor the High Tech Institute en Mechatronics Academy.

 

Technologie

 

ADM ontwerpt en ontwikkelt uiteenlopende magnetische systemen. Voorbeelden zijn: lineaire motoren met korte of lange weglengte (slag), passieve en actieve magnetische lagers, trillingsisolatoren, actuatoren met kracht- of koppelwerking in meer graden van vrijheid, planaire motoren, ijzerankermotoren (lineair en roterend), lorentz motoren, stappen motoren, passieve en actieve magnetische dempers, magnetische afscherming, inductie- of asynchrone motoren, grippers en clampsystemen. Van uiterst kleine tot vermogens-intensieve systemen, van uiterst nauwkeurige tot en met zeer kosteneffectieve toepassingen.

 

Competenties


Bij het ontwerp van magnetische systemen richten wij ons op alle aspecten van een mechatronisch ontwerp:

 • electro mechanica
 • meet- en regeltechniek
 • warmteleer
 • vermogenselectronica
 • mechanica 

Werkwijze

 

ADM hanteert een pragmatische en multi-disciplinaire benadering van de probleemstelling en past daarbij een wetenschappelijke werk- en denkwijze toe. Door de jarenlange ervaring en de simultane inzet van verschillende disciplines zijn we in staat vernieuwende en innovatieve oplossingen te realiseren, die met een monodisciplinaire benaderingswijze niet gerealiseerd kunnen worden.

Onze (internationale) klanten zijn actief binnen:

 • high tech industrie
 • consumer products
 • consumer electronics
 • knowledge development

Wij onderhouden een nauwe samenwerking met de technische universiteiten. Mede daarmee komen wij tot oplossingen waarin de allerlaatste inzichten vanuit de academische wereld zijn geïntegreerd. ADM maakt gebruik van de meest moderne ontwerpmethodieken teneinde de hoogst haalbare kwaliteit te garanderen. De gebruikte technieken maken kosteneffectieve oplossingen mogelijk met korte time-to-market trajecten.