ManualMaster - Software voor Kwaliteitsmanagement

Geavanceerd documentbeheer
Aantoonbaar versiebeheer, in één keer automatisch doorvoeren van wijzigingen, digitale workflows en een interactieve presentatie op het web.
Intelligente webformulieren
Zelf digitale invulbare formulieren creëren met een variabele route. Actuele online rapportages.

 


Risicomanagement
Definieer per processtap de risico's, oorzaken, gevolgen, beheers-maatregelen en de risicoscore.

Overzichtelijk procesmanagement
Vanuit MS Visio naar processchema’s op het web, linken naar instructies, formulieren of Taken, Bevoegdheden & Verantwoordelijkheden (TBV).
Persoonsgerichte informatie
Documenten, processen en formulieren zonder overtollige ballast. De meest actuele informatie beschikbaar, die op dat moment voor die persoon van toepassing is.

Wat kan ManualMaster voor u betekenen?

• Aanmaken, onderhouden en uitgeven van processen en documenten;

 

• Vormgeven van processen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;

 

• Centraal beheer en eenmalig wijzigen van definities, functie- en afdelingsnamen;

• Automatische verwerking van wijzigingen in documenten en processen;

 

• Centraal beheer van lay-outs, kop- en voetteksten;

 

• Beheer van referenties naar externe normen, wet- en regelgeving;

 

• Verificatie en autorisatie van documenten, zowel parallel als serieel;

 

• Presentatie op het web in uw eigen huisstijl, veel mogelijkheden voor navigatie en een krachtige zoekmachine;

 

• Een persoonlijk dashboard met openstaande acties, favorieten en nieuwe versies van documenten;

 

• Mogelijkheid om medewerkers te laten bevestigen voor gelezen en begrepen;

 

• Webformulieren direct in te vullen op uw intranet, bijvoorbeeld een verbetercyclus inclusief een digitale workflow;

 

• Risicomanagement: Per processtap de risico's, maatregelen en scores vastleggen - koppeling met procedures, instructies, formulieren;

 

• Managementoverzichten en –rapportages op basis van uw specifieke data;

 

• Volledige logging van activiteiten en toepasbaar in een gevalideerde werkomgeving, browseronafhankelijk en geschikt voor mobiele devices.