Voor uw verbindingsprobleem hebben wij een klinkende oplossing
Lijmtechniek heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Bestaande lijmen hebben aan kwaliteit gewonnen en nog dagelijks worden er nieuwe lijmen ontwikkeld. Daarnaast worden in steeds meer producten kunststoffen en keramische materialen toegepast. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat lijmtoepassingen een enorme vlucht hebben genomen.

De directeur van RUPLO vergelijkt de benadering graag met muziek (zijn tweede grote passie)
: "In het samenstellen van de juiste lijmcompositie en het juiste lijmarrangement ligt de kracht van ons bedrijf".

Professioneel lijmadvies

RUPLO heeft de afgelopen jaren vele lijmproblemen opgelost. Voor een optimale oplossing worden de lijmen gemodificeerd, zodat de eigenschappen ervan naadloos aansluiten bij uw bevestigingsprobleem.


Uitgangspunt bij RUPLO is altijd de klant. Samen met de klant wordt een passende oplossing gezocht voor het desbetreffende probleem. Daarbij wordt bijvoorbeeld nagegaan welk product het meest geschikt is passend bij het probleem, of een eventuele voorbehandeling gewenst is, de aangegeven maximale droogtijd etc. 


RUPLO streeft er zodoende naar om de beste prijs – kwaliteit verhouding te realiseren, afgestemd op de klantenspecificatie, zodat de klant uiteindelijk tevreden is. U kunt geheel vrijblijvend telefonisch contact opnemen.

Research:
Dagelijks doet de firma RUPLO onderzoek in het laboratorium waarbij er verschillende lijmproeven worden gedaan. Klanten hebben vaak uiteenlopende problemen die de nodige Research vragen.De Research richt zich op het juiste type lijm voor de daarmee samenhangende materialen, waarbij trek- en drukproeven uitsluitsel geven.

Ook de mogelijkheid om te kunnen lijmen zonder primer of andere voorbehandelingen worden diepgaand onderzocht, evenals de temperatuurbestendigheid, chemische bestendigheid etc. die in nauwe  samenwerking met de klant worden gespecificeerd.