Bestronics - Specialist in PCB Assemblage

Bestronics BV is een Productie- en Assemblage bedrijf dat zich richt op de industriële en elektronica markt. 


De belangrijkste activiteiten van Bestronics BV zijn productie-ontwikkeling, assemblage van printplaten en produceren van kabelbomen en behuizingen.Onze dienstverlening reikt echter nog verder. Om u volledig van dienst te kunnen zijn, beheersen wij het complete productietraject, van advies tot en met aflevering en implementatie. Hierbij variëren de mogelijkheden van standaard (deel)processen tot op maat geproduceerde producten. Bij alle activiteiten zijn 'kwaliteit, flexibiliteit en efficiency' onze sleutelwoorden.
Het inspelen op specifieke wensen van klanten, een marktgerichte werkwijze en een team van deskundige medewerkers maken dat wij voor huidige en toekomstige opdrachtgevers een interessante partner zijn en zullen blijven.


Bestronics BV verleent volledige ondersteuning op het gebied van toepassingen en gebruik van micro-elektronica. Door de opgebouwde knowhow, kunnen wij reeds in het beginstadium van het productietraject een adviserende functie vervullen.
Deze adviserende functie hebben wij niet alleen met betrekking tot nieuwe producten maar tevens voor verbetering en aanpassing van bestaande producten.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Bestronics BV is a company which focuses on the industrial and electronics markets. The main activities of Bestronics BV are production-development, assembly of PCBs and production of wire harnessand housings.


Our service however is much more extensive.  In order to be fully at your service, we manage the complete production track, from advice to delivery and implementation. With this the possibilities vary from standard (part) processes to custom made products.


With all activities  our keywords are ‘quality, flexibility and efficiency’

Being able to anticipate specific wishes of customers, a market-orientated approach and a team of expert staff ensures we are and will be an interesting partner for current and future clients.