KSM BENELUX: BESPAREN MET SMEREN!   

KSM Benelux biedt een divers en compleet totaalconcept producten en diensten, dat garant staat voor optimale besparing en ontzorging.

 

Missie
De missie van KSM Benelux is: ‘Nooit meer machinestilstand door verkeerde smering’. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van het juiste product, de juiste kwaliteit, het juiste moment, de juiste wijze van toepassen, de juiste (werk)procedure, de juiste onderhoudsstrategie, en klant- en situatiegericht denken en handelen. Het uiteindelijke resultaat: besparing en ontzorging!


Totaalpakket producten en diensten

KSM Benelux is (exclusief) leveran-cier van het uitgebreide portfolio (koel)smeermiddelen en metaalbe-werkingsvloeistoffen van Castrol Industrial, Shell en Fuchs Cassida (voedselveilige) smeermiddelen en Houghton metaalbewerkingsvloei-stoffen.

Daarnaast biedt KSM een all-in dienstenpakket voor het specifieke smeertechnische onderhoud, Hiermee wordt een zo volledig mogelijk op de eisen van de industrie afgestemd totaalpakket aangeboden, waarmee KSM zich nog nadrukkelijker profileert als dé industriespecialist.

Het assortiment van Castrol Industrial bevat een zeer uitgebreide range producten voor uiteenlopende (spe-cialistische) toepassingen en bestaat uit hoogwaardige smeermiddelen voor de industrie, High Performance Lubricants en (boorzuur- en formaldehydevrije) metaalbewer-kingsvloeistoffen.

Het portfolio omvat vele hoogwaar-dige smeermiddelen met o.a. transmissie-olie, tandwielkastolie, hydrauliekolie, procesolie, compressorolie, transformatorolie, circulatie-olie, leibaanolie, turbine-olie, gasmotorolie, smeervetten en minder brandbare hydraulische vloeistof.


Een compleet assortiment voor o.a. verspaning, vervorming, harding,

conservering, ontvetting: bestaande uit emulsies, snijolie, conserveringsolie, vervormingsolie, hardingsolie, vonkerosie vloeistof en reiniger/ont-vetter.

Een volledig specialiteitengamma voedselveilige smeermiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie.

Overige producten

Industriële ontvetters, reiniging- en onderhoudsproducten, glycolen en Apiezon® vacuümtoepassingen.

Totaalconcept Diensten

KSM biedt een all-in dienstenpakket aan, bestaande uit:

Smeertechnische services
Fluid Management (oliemonsters en -analyse, emulsiemeting, machinerei-niging, machinesmering, afvoer afge-werkte olie & emulsie), Lubrication-Audit, KSM Machinesticker.


Leverservices
24/7 service, spoedleveringen, bulkleveringen, inpompen olie, voorraadbeheer (afroep).

MEMOLUB®: EFFICIËNT, EENVOUDIG, NAUWKEURIG

KSM is in Nederland exclusief distributeur van de automatische smeersystemen van Memolub®. Dankzij Memolub® kan de juiste hoeveelheid smeermiddel per smeerpunt nauwkeurig worden ingesteld met als resultaat een lager verbruik, minder machine-uitval en aangetoonde besparingen! Bovendien hoeft de machine tijdens het smeren niet uitgeschakeld te worden. Daarnaast zijn de Memolub® systemen uitermate geschikt voor het smeren van kritieke onderdelen en moeilijk bereikbare of gevaarlijke smeerpunten.

Meer informatie:

Meer informatie over het totaalcon-cept producten en diensten: bel 0318-555129 of vul het contactformulier op www.ksm-benelux.com in.