Agfa-Labs is het open innovatie-platform waarmee Agfa zijn R&D-competenties aanbiedt aan derden. Aan kleine en grote bedrijven.

In de eerste plaats betreft het geavanceerde analytische technieken (chemische en fysicochemische) en materiaaltesten (mechanische analyse).

Doordat we over een uitgebreid park van meetapparaten beschikken, en omdat onze collega's van vele markten thuis zijn (scheikundigen, natuurkundigen, ingenieurs) kunnen we een complex probleem vanuit verschillende standpunten bekijken.

Een snelle en goedkope oplossing van het probleem van de klant is finaal de betrachting. Doordat we mee-denken met de klant, bieden we ook een hoge toegevoegde waarde.

Hoewel we voor vele uiteenlopende industrie-domeinen relevant werk hebben geleverd (onze kennis en apparaten zijn generisch, de wetenschap is dat ook) zijn we toch vooral bekwaam op het vlak van organische formuleringen en coatings.

We gebruiken bepaalde methodes waarvan we hebben ervaren dat ze het verschil kunnen maken. Het gebruik van Hansen Oplosbaarheids-parameters (en de experimentele bepaling ervan) laat bijvoorbeeld toe om "groenere" formuleringen te maken waarin toxische of verdachte solventen worden vervangen door ecologisch vriendelijke alternatieven.

Een formulering die op die manier geoptimaliseerd werd, kan worden aangebracht op kleine en grote schaal. Daarbij wordt rekening gehouden met karakteristieken als rheologische gedrag en oppervlakte-spanning.


De finale eigenschappen van een laag met betrekking tot hechting, krasgevoeligheid, abrasie, wrijvings-coëfficiënt, kleur enz. kunnen uiteraard ook gekwantificeerd worden.


Naast het formuleren, behoort ook het deformuleren of het ontleden van een bestaande formulering tot de mogelijkheden.

Tenslotte bieden wij ook volgende diensten :

- chemische procesontwikkeling
- toll manufacturing van chemische reacties of dispersiebereidingen
- versnelde verouderingstesten
- REACH-analyses