Agfa-Labs is het open innovatieplatform van Agfa's Materials Technology Centre. Via dit platform bieden wij onze R&D-diensten aan derden aan.

 

 

In de eerste plaats betreft het geavanceerde chemische en fysicochemische analyses. Dankzij een uitgebreid meetapparatenpark en ons multidisciplinair team, kunnen wij de meest uiteenlopende en complexe opdrachten aan. Door een slimme combinatie van technieken bieden wij problem solving op een zo snel en zo goedkoop mogelijke wijze. Het is ondertussen aangetoond dat we meedenken met de klant en zodoende belangrijke meerwaarde leveren.

 

 

 Ook materiaaltesten en mechanische analyses kunnen worden uitgevoerd, al dan niet in combinatie met versnelde verouderingsmethodes in klimaatkasten. Deze testen kunnen macroscopisch, maar ook microscopisch worden uitgevoerd.

Het ontwikkelen van formuleringen is een kerncompetentie van Agfa-Labs, waar een uitgebreide kennis van moleculaire bouwstenen en een goed begrip van colloïdchemische wetmatigheden aanwezig zijn. Een unieke dienstverlening is de mogelijkheid om Hansen oplosbaarheidsparameters (HSP) experimenteel te bepalen. Een coating die op die manier geoptimaliseerd werd, kan worden aangebracht op kleine en grote schaal. Daarbij wordt rekening gehouden met rheologische  oppervlaktespanningsgedreven fenomenen. De finale eigenschappen van een laag met betrekking tot hechting, krasgevoeligheid, abrasie, wrijvingscoëfficiënt, kleur enz. kunnen uiteraard ook gequantificeerd worden.

Naast het formuleren, behoort ook het deformuleren of het ontleden van een bestaande formulering (re-engineering) tot de mogelijkheden.

Tenslotte bieden wij ook volgende diensten : 
- reactiecalorimetrie en procesontwikkeling
- toll manufacturing van chemische reacties of dispersiebereidingen
- REACH-analyses